Fisa de solicitare a controlului medical la angajare: model editabil

Potrivit prevederilor art.27 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, o persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea acestor prevederi atrage nulitatea contractului individual de munca.

 

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe
*(EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

 

Incalcarea obligatiei prevazute la art.27 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei, conform art.260 alin.(1) lit.m) din Codul muncii, republicat.

In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale si Legea securitatii si santatii in munca nr.319/2006 prevede la art.13 lit.j) ca angajatorii au obligatia sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii.
Iar potrivit art.16 alin.(1) din HG nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, examenul medical la angajarea in munca se face la solicitarea angajatorului, care va completa fisa de solicitare a examenului medical la angajare si fisa de identificare a factorilor de risc professional.

Medicul specialist de medicina muncii, in baza fisei de solicitare a examenului medical la angajare, fisei de identificare a factorilor de risc profesional, dosarului medical si a examenelor medicale efectuate, completeaza fisa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare: apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de munca respectiv (art.16 alin.(6) din HG nr.355/2007).

Fisa de aptitudine care finalizeaza examenul medical la angajarea in munca se completeaza numai de catre medicul de medicina muncii, in doua exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru lucrator (art.17 din HG nr.355/2007).

Contabun.ro va prezinta un model editabil de „Fisa de solicitare a controlului medical la angajare”:

Antetul societatii
Fisa de solicitare a controlului medical la angajare

Subsemnatul ………………….. (numele si prenumele), angajator la intreprinderea/ societatea comerciala/ unitatea ……………………………….., adresa: …………………………, tel.: ………………. fax: …………….., Cod CAEN si domeniu de activitate: ……………….. …………………., solicit examen medical de medicina muncii pentru:
angajare [ ] control medical periodic [ ] adaptare [ ] reluarea muncii [ ]
supraveghere speciala [ ] la cerere [ ] schimbarea locului de munca [ ] altele [ ]
conform legislatiei de securitate si sanatate in munca in vigoare, pentru:
Domnul/doamna …………………., nascut/a la …………………, CNP ………………………., avand profesiunea/ocupatia de ……………… si care urmeaza a fi/este angajat/angajata in functia de …………., la locul de munca ………………… din sectia (atelier, compartiment etc.) …………………….. .
Persoana examinata urmeaza sa efectueze activitatea profesionala la un loc/post de munca ce prezinta riscurile profesionale detaliate in Fisa de identificare a factorilor de risc profesional, anexata prezentei cereri.

Data ………………..

Semnatura si stampila angajatorului……..

Contabun.ro a mai publicat si:
*Adeverinta de la medicul de familie este obligatorie la angajare?
*Lipsa fisa aptitudine control medical periodic – amenda intre 4000 si 8000 lei

(Visited 4,595 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− one = 1

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.