OUG 18/2018:noul sistem de impozitare a persoanelor fizice (precizari ANAF)

ANAF va aduce la cunostinta aparitia urmatoarelor acte normative: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie 2018).

 

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

 

Precizari suplimentare: OUG 18/2018 – Noul sistem de impozitare a persoanelor fizice

Noul sistem fiscal pentru persoanele fizice presupune:

a)Simplificarea obligatiilor declarative, prin depunerea unei singure declaratii.

b)Stabilirea impozitului de catre contribuabil, prin autoimpunere.

c)Existenta unui singur termen de plata, la 15 martie anul urmator celui in care se realizeaza veniturile.

d)Posibilitatea de a efectua plati pentru impozitul pe venit la venitul estimat pentru anul curent.

e)Evaluarea pentru incadrarea ca platitor CAS si CASS se face in functie de venitul estimat pentru anul curent.

f)Posibilitatea de rectificare a declaratiei pana la termenul de plata.

IMPOZITUL PE VENIT

-Declaratia UNICA se va depune anual, pana la data de 15 martie, in principal de persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor (chirii), venituri din tranzactionarea de titluri financiare, venituri din activitati agricole (peste anumite valori) impuse la norme de venit.

-Pentru anul 2018, care este un an de tranzitie de la vechiul sistem la noul sistem, termenul de depunere a declaratiei UNICE va fi 15 iulie 2018.

-Declaratia UNICA va cuprinde, in linii mari, doua capitole: capitolul aferent veniturilor certe realizate in anul anterior si capitolul dedicat veniturilor care se estimeaza a se realiza in anul curent al depunerii declaratiei.

-In anul 2018, pana la data de 15 iulie 2018, sunt asteptati sa depuna declaratia UNICA toate persoanele fizice care, potrivit legislatiei vechi, aveau obligatia de a depune declaratiile 200 – „Declaratia privind veniturile realizate din Romania”, 201 – „Declaratia privind veniturile realizate din strainatate” si 221 – „Declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit”.

Urmare depunerii declaratiei, ANAF, pe de o parte va emite decizie de definitivare a impozitului aferent anului 2017 (cu termen de plata, pentru o eventuala diferenta de impozit, in 60 de zile de la comunicare), iar pe de alta parte va inscrie automat in evidenta fiscala un impozit pe venit estimat aferent anului 2018, corespunzator veniturilor estimate a se realiza in 2018.

-Termenul unic de plata pentru impozitul aferent anului 2018 va fi 15 martie 2019, contribuabilul avand posibilitatea sa efectueze pana la aceasta data plati, in ritmul si in cuantumul dorit (au fost eliminate termenele trimestriale de plati anticipate in cursul anului; ANAF nu va mai emite decizii de plati anticipate si nici decizii de regularizare pentru veniturile realizate incepand cu anul 2018).

-Tot pana la data de 15 martie 2019 contribuabilul va trebui sa depuna declaratia UNICA in care va declara veniturile realizate efectiv inanul 2018 (se definitiveaza astfel, prin autoimpunere, impozitul aferent anului 2018) si va estima veniturile pe care preconizeaza a le realiza in anul 2019.

-Declaratia UNICA se va depune numai prin sisteme electronice de transmitere la distanta; cu titlu de exceptie, doar pentru anul 2018, se va permite depunerea si pe suport hartie.

-Contribuabilii care vor depune in anul 2018 declaratia UNICA prin internet, pan a la data de 15 iulie 2018, vor beneficia de o bonificatie fiscala (o reducere a impozitului) de 5% din impozitul platit integral pan a la data de 15 martie 2019.

-O alta bonificatie fiscala, tot de 5%, se va acorda contribuabililor care achita integral, cu anticipatie, impozitul aferent anului 2018, pan a la data de 15 decembrie 2018.

-O alta noutate este faptul ca unitatile administrativ teritoriale (primariile), mai ales din localitatile unde ANAF nu are sedii, vor fi obligate sa acorde sprijin persoanelor fizice in ceea ce priveste inrolarea in Spatiul Privat Virtual (SPV), in completarea declaratiei UNICE, dar si in transmiterea efectiva a acesteia catre ANAF.

-Contribuabilii care obtin venituri din salarii sau asimilate acestora pot opta pentru calcularea, retinerea si plata lunara, de catre angajator/platitor a
cotei de 2% din valoarea impozitului datorat, pentru sustinerea ONG-urilor.

CAS

-Se trece, similar cu sistemul privind impozitul pe venit, de la sistemul de stabilire a CAS de catre ANAF (prin decizii de impunere), la sistemul de autoimpunere (calculul CAS se efectueaza de persoana fizica prin declaratia UNICA).

-Se datoreaza CAS de persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala.

-CAS nu se va datora de pensionari; CAS nu se va datora nici pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuala in situatia in care persoanele fizice respective obtin si venituri din salarii.

-Persoana fizica face evaluarea pentru incadrarea ca platitor CAS, in functie de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat in anul precedent)

a)daca venitul net estimat pentru anul curent ≥ 22.800 lei – datoreaza CAS la un venit ales, dar nu mai mic decat nivelul salariul minim brut pe tara (anual 25% * cel putin 1.900 lei * 12 luni)

b)daca venitul net estimat pentru anul curent < 22.800 lei – nu este obligatorie plata CAS (se poate asigura optional). Totusi, in situatia in care in anul viitor, odata cu depunerea declaratiei finale, se constata depasirea plafonului atunci se datoreaza CAS conform lit. a).

-Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuale estimate a depasi, la un singur platitor, plafonul anual de 22.800 lei, CAS se va retine de platitor.
Sistemul de bonificatii prevazut la impozitul pe venit se aplica in mod corespunzator si la CAS.

-Platile de CAS se pot efectua oricand pana la scadenta (15 martie anul urmator).

-Contribuabilul are posibilitatea de a rectifica oricand declara tia privind veniturile estimate pan a la termenul de plata (pan a la 15 martie a anului urmator).
Pentru anul 2018 care este un an de tranzitie de la vechiul sistem la noul sistem termenul de depunere a declaratiei UNICE va fi 15 iulie 2018.

CASS

CASS se va datora in functie de veniturile estimate a se realiza in anul curent, cumulat, din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, asocieri, activitati agricole, investitii si alte surse:

a)daca venitul net estimat a se realiza, din sursele mentionate mai sus, pentru anul curent ≥ 22.800 lei – datoreaza CASS la salariul minim brut pe tara (anual 10% * 1.900 lei * 12 luni).

b)daca venitul net estimat pentru anul curent < 22.800 lei – nu este obligatorie plata CASS (se poate asigura optional). Totusi, in situatia in care in anul viitor, odata cu depunerea declaratiei finale, se
constata depasirea plafonului atunci se datoreaza CASS conform lit.a).

-In situatia in care se estimeaza venituri mai mici de 22.800 lei persoanele fizice pot opta pentru plata contributiei, datorand CASS astfel:

a)daca depun declaratia pana la termenul legal de depunere, la o baza de calcul reprezentand valoarea a 6 salarii de baz a minime brute pe tara, in vigoare la data depunerii acesteia; sau

b)daca depun declaratia dupa termenul legal de depunere, la o baza de calcul echivalenta cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara, in vigoare la data depunerii declaratiei, inmultita cu numarul de luni ramase pan a la termenul legal de depunere a declaratiei, inclusiv luna in care se depune declaratia.

-Persoana fizica va avea calitatea de asigurat la sistemul de sanatate de la data depunerii declaratiei, data efectuarii platii CASS nefiind relevanta.

-CASS nu se va datora pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuala in situatia in care persoanele fizice respective obtin si venituri din salarii.
-Se trece de la sistemul de stabilire a CASS de catre ANAF (prin decizii de impunere), la sistemul de autoimpunere (calculul CASS se efectueaza de catre contribuabil – persoana fizica prin declaratia unica).

-Pentru anul 2018 care este un an de tranzitie de la vechiul sistem la noul sistem termenul de depunere a declaratiei UNICE va fi 15 iulie 2018.

-Sistemul de bonificatii prevazut la impozitul pe venit se aplica in mod corespunzator si la CASS.

-Persoanele fizice care nu realizeaza venituri si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata CASS pot opta, prin depunerea declaratiei UNICE, pentru plata contributiei, datorand CASS la o baza de calcul de 6 salarii minime brute pe tara.

PREVEDERI TRANZITORII

Pentru veniturile realizate in anul 2017, se aplica urmatoarele reguli:

-contribuabilii care pentru veniturile realizate in anul 2017 aveau obligatia depunerii declaratiei privind venitul realizat, din Romania (D200) si din strainatate (D201), potrivit reglementarilor in vigoare la data realizarii venitului, au obligatia depunerii declaratiei UNICE pan a la data de 15 iulie 2018, inclusiv;

-pentru veniturile realizate in anul 2017, organul fiscal stabileste impozitul anual datorat prin emiterea deciziei de impunere pe baza declaratiei.

-Pentru veniturile realizate in anul 2018, se aplica urmatoarele reguli:

a)termenul de depunere a declaratiei UNICE este de 15 iulie 2018, inclusiv;

b)calculul impozitului pe venitul estimat se efectueaza de contribuabili in cadrul aceluiasi termen.

Contabun.ro a mai publicat si:
* Ordonanta de urgenta privind Declaratia Unica a fost publicata in Monitorul Oficial (OUG nr.18/2018)
* Declaratia Unica de venituri: cine si cum trebuie sa completeze noul formular pentru ANAF

Sursa: AJFP Mehedinti

(Visited 3,357 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


eight × 8 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.