Legea nr.88/2018: modificarea si completarea Codului muncii

Legea nr.88/2018 privind aprobarea OUG nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicata in Monitorul Oficial nr.315 din 10 aprilie 2018.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi 
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic

Prin Legea nr.88/2018 au foat aduse o serie de modificari si completari Codului muncii, cu aplicabilitate din 13 aprilie 2018.

Legea nr.88/2018 privind aprobarea OUG nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii poate fi consultata mai jos:

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53 din 4 august 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 644 din 7 august 2017, cu urmatoarele modificari si completari:

1.La articolul I punctul 1, literele a) si b) ale articolului 15^1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„a) primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii;

primirea la munca a unei persoane fara transmiterea elementelor contractului individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii;”

2.La articolul I punctul 2, alineatele (1) si (2) ale articolului 16 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 16. – (1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.

(2) Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii.”

3.La articolul I, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins:
„2^1. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, art. 16^1, cu urmatorul cuprins:

«Art. 16^1. – (1) In sensul art. 16 alin. (4), locul de munca reprezinta locul in care salariatul isi desfasoara activitatea, situat in perimetrul asigurat de angajator, persoana fizica sau juridica, la sediul principal sau la sucursale, reprezentante, agentii sau puncte de lucru care apartin acestuia.

(2) Copia contractului individual de munca se pastreaza la locul de munca definit conform alin. (1) pe suport de hartie sau pe suport electronic, de catre persoana desemnata de angajator in acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidentialitatea datelor cu caracter personal.»”

4.La articolul I punctul 4, articolul 119 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 119. – (1) Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca definit potrivit art. 16^1, evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru.

(2) Pentru salariatii mobili si salariatii care desfasoara munca la domiciliu, angajatorul tine evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat in conditiile stabilite cu salariatii prin acord scris, in functie de activitatea specifica desfasurata de catre acestia.”

5.La articolul I, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu urmatorul cuprins:
„4^1. La articolul 139, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

«(3) Zilele libere stabilite potrivit alin. (1) pentru persoanele apartinand cultelor religioase legale, altele decat cele crestine, se acorda de catre angajator in alte zile decat zilele de sarbatoare legala stabilite potrivit legii sau de concediu de odihna anual.»”

6.La articolul I punctul 5, litera e) a alineatului (1) al articolului 260 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e) primirea la munca a uneia sau a mai multor persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei;”

7.La articolul I punctul 6, literele e^1) – e^3) ale alineatului (1) al articolului 260 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„e^1) primirea la munca a uneia sau a mai multor persoane fara transmiterea elementelor contractului individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei;

e^2) primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati in perioada in care acesta/acestia are/au contractul individual de munca suspendat, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei;

e^3) primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei;”

8.La articolul I punctul 8, alineatul (1^1) al articolului 260 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1^1) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, contravenientul poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din amenda aplicata potrivit alin. (1) lit. e) – e^3), inspectorul de munca facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.”

9.La articolul I, punctul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„La articolul 260, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4) – (6), cu urmatorul cuprins:
«(4) in cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele prevazute la alin. (1) lit. e) – e^2), inspectorul de munca dispune masura sistarii activitatii locului de munca organizat, supus controlului, in conditiile stabilite in procedura de sistare elaborata de Inspectia Muncii si aprobata prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa consultarea prealabila a confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national.

(5) Angajatorul poate relua activitatea numai dupa achitarea amenzii contraventionale, in conditiile legii, si numai dupa ce a remediat deficientele care au condus la sistarea activitatii prin incheierea contractului individual de munca, transmiterea elementelor contractului individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor sau, dupa caz, incetarea suspendarii contractului individual de munca si prezentarea documentelor care dovedesc plata contributiilor sociale si a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucratorului pentru perioada in care a prestat activitate nedeclarata.

(6) Reluarea activitatii cu incalcarea dispozitiilor alin. (5) constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.»”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
CARMEN–ILEANA MIHALCESCU

PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 4 aprilie 2018.
Nr.88.

(Visited 2,244 times, 1 visits today)

One Response to Legea nr.88/2018: modificarea si completarea Codului muncii

 1. Alina says:

  Buna ziua.

  Referitor la:
  “e^3) primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei;”

  CE se intampla daca intr-o zi anume, din motive reale si obiective, nu am nevoie de acel salariat si il rog sa vina a doua zi, dublul timpului, adica in contul zilei de ieri (cand nu a venit) si a zilei de azi (cand trebuia sa vina)?
  Cum ma pot proteja de o astfel de amenda, in cazul in care sunt, cel putin eu, de buna-credinta?
  Multumesc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


five + = 9

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.