Ordin 1018/2018: aprobarea modelului si continutului formularului tipizat “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

Ordin Nr. 1018/2018 din 5 aprilie 2018 privind aprobarea modelului si continutului formularului tipizat “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizarii in activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si unitatilor subordonate

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 332 din 16 aprilie 2018

In temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 144/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere prevederile art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere avizul conform al Ministerului Finantelor Publice comunicat prin Adresa nr. 748.393 din 28.03.2018,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba modelul si continutul formularului tipizat “Proces-verbal de constatare si
sanctionare a contraventiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizarii in activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si unitatilor subordonate, prevazut in anexa nr. 1.

ART. 2
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului tipizat mentionat la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 2.

ART. 3
Formularul prevazut la art. 1 are regim special si se tipareste prin unitati specializate, pe baza comenzilor primite din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

ART. 4
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 5
Directia generala a vamilor, Directia generala de investitii, achizitii publice si servicii interne, Directia generala de buget si contabilitate, directiile generale regionale ale finantelor publice, subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 6
La data publicarii prezentului ordin se abroga Ordinul secretarului de stat al Autoritatii Nationale a Vamilor nr. 470/2004 pentru aprobarea modelului formularului “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 539 din 16 iunie 2004.

ART. 7
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Descarca de aici OPANAF 1018/2018, in format PDF

(Visited 220 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 4 = seven

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.