Fisa postului: model DOC si PDF

Fisa postului este un document anexa la contractul individual de munca pe care orice angajator trebuie sa il intocmeasca. Acest act este esential pentru stabilirea, derularea si incetarea raporturilor de munca. In plus, contine informatiile necesare unui angajat, astfel incat acesta sa isi poate desfasura activitatea in conditii normale.

 

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

 

Contabun.ro va ofera un model cadru de Fisa Postului

Fisa postului (model cadru)

Antetul societatii
Anexa la contractul individual de munca
inregistrat in registul general de evidenta a salariatilor sub nr. ….. din data de ………………

FISA POST
(denumire post)

I. Identificarea si definirea postului
1. Denumire post: …………………. (denumirea standardizata conform Clasificarii ocupatiilor din Romania)

1.1 Denumire interna post: ………………… (denumire personalizata, specifica unitatii – unde este cazul)

2. Cod COR: …………………….. (conform Clasificarii ocupatiilor din Romania)

2.1 Cod intern: …………………. (codul specific postului in cadrul unitatii – unde este cazul)

3. Nivelul de instruire: ……………………. (nivelul de pregatire teoretica si practica – studii)

4. Nivelul postului: ………………… (conducere/executie)

5. Locul desfasurarii muncii: ………………………. (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc. din sediul social/punctul de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului, sau in lipsa unui loc de munca fix, modul in care isi va desfasura salariatul activitatea)

6. Relatii cu celelate posturi:
(relatii de autoritate (subordonare) si colaborare pe care le detine angajatul in relatia cu ceilalti angajati ai unitatii – se va tine cont de specificul si organigrama unitatii)
– ierahice: este subordonat ………………………….. si (unde este cazul) are in subordine …………………. (raporturile de subordonare dintre titularii posturilor de management si cei ai posturilor de executie)
– functionale: …………………………….. (colaborare, pe orizontala, cu alte compartimente – sugestii, vize, rapoarte, reglementari etc.)
– colaborare: ……………………………….. (posturi cu care va interactiona; posturi pe care le va coordona; institutii si persoane din afara unitatii cu care va interactiona; posibilitatea de a fi inlocuit de persoane ce ocupa alte posturi si posibilitatea de a inlocui persoane ce ocupa alte posturi etc.)

7. Scopul postului: …………………………. (definirea scurta a postului)

8. Obiectivele postului: ……………….. (sumarizarea sarcinilor principale care caracterizeaza postul de munca respectiv)

II. Atributii si responsabilitati ale postului

1. Atributii ale postului:
(sarcini, actiuni ce se cer efectuate de catre angajat pentru a raspunde obiectivului postului de munca respectiv)
– …………………..;
– …………………..;
(atributiile stabilite trebuie sa corespunda descrierii functiei ocupate conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania)
(sarcinile de munca pot avea atasate si obiectivele individuale de performanta – cuantificabile)

2. Responsabilitati ale postului:
(indatoririle, obligatiile ce revin angajatului fata de oameni, materiale, bani, echipamente, legislatie, proceduri etc.)
– ………………………..;
– ………………………..;

III. Conditii ale postului:
(reprezinta factorii care influenteaza natura si calitatea muncii; se vor corela cu clauzele specifice din contractul individual de munca, regulamentul intern, contractul colectiv de munca aplicabil)
– ………….. (statutul angajatului: permanent sau sezonier)
– …………. (locul muncii: fix sau mobil)
– …………. (programul de munca: orar fix/flexibil, numar ore/zi/saptaman/luna, posibilitatea muncii peste program, pauza de masa)
– …………. (dotarea materiala: birou, calculator, dulap, fax, imprimanta, utilaje etc)
– …………. (resurse financiare – pentru efectuare de plati necesare indeplinirii sarcinilor, unde este cazul)
– ………….. (deplasari: in localitate, in tara, in strainatate)
– ………….. (conditii ambientale: umiditate, frig, zgomot, caldura, lumina, intuneric etc)
– …………. (conditii de formare profesionala)
– ………….. (conditii de promovare)
– …………. (conditii suplimentare: telefon mobil, laptop, masina etc)
– …………… (relatii interpersonale: munca de echipa, individuala, cu alte persoane – se va specifica natura acestor relatii)
– …………….

IV. Specificatiile postului:
(cerintele postului fata de ocupantul sau)
– Studii obligatorii: ………………….
– Calificari/specializari necesare:…..
– Cunostinte: ………………………………..
– Experienta: ………………………………..
– Aptitudini: …………………………………
– Abilitati: …………………………………….

SC ……………………. SRL Am luat la cunostinta,
Reprezentant legal, Titularul postului: …………..
Semnatura ……………………. Semnatura
……………………….

Data ………………..

 

Descarca de aici Fisa postului, in format pdf si doc: Fisa postului, Fisa postului

 

Contabun.ro a mai publicat si:
* Act aditional la CIM
* Cerere de angajare: formular actualizat la zi
* Fisa de solicitare a controlului medical la angajare: model 2018

(Visited 14,053 times, 5 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


8 − one =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.