OMFP 1938/2018: procedura asistenta acordata de primarii pentru declaratia unica

In Monitorul Oficial nr.399 din 9 mai 2018 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Finantelor si al Ministerului Dezvoltarii si Administratiei Publice nr. 1.938/4.735/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistentei realizate de organul fiscal local in colaborare cu organul fiscal central in vederea completarii si/sau depunerii, precum si transmiterii declaratiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice.

Conform regulilor stabilite de Finante si Dezvoltare, asistenta fiscala a persoanelor fizice se face anual in perioada 15 ianuarie – 15 martie. Prin exceptie, anul acesta perioada de asistenta este intre 15 mai si 15 iulie 2018.

Venituri de declarat
La elaborarea listei prevazute la alin. (5), organul fiscal central va avea in vedere persoanele fizice despre care detin informatii ca in anul 2017 au realizat urmatoarele categorii de venituri:
a) venituri din activitati independente, definite conform art. 67 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuala, definite potrivit art. 70 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celora caror impunere a fost finala potrivit art. 73 din aceeasi lege;
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia veniturilor din arenda a caror impunere a fost finala potrivit art. 84 alin. (8) din aceeasi lege;
d) venituri din investitii, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia veniturilor din dividende, dobânzi si a celor din lichidarea unei persoane juridice, a caror impunere a fost finala potrivit art. 97 din aceeasi lege;
e) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ce face organul fiscal?

Indrumarea si asistenta in vederea completarii si/sau depunerii, precum si transmiterii declaratiei unice realizate de organul fiscal local in colaborare cu organul fiscal central constau in urmatoarele:
a) indrumarea si asistenta cu privire la modul de completare a declaratiei unice pe suport hârtie sau in forma electronica;
b) indrumarea si asistenta cu privire la inregistrarea in „Spatiul privat virtual“, potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica;
c) indrumarea si asistenta pentru transmiterea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

In cazul in care persoana care solicita indrumare si asistenta privind inregistrarea in „Spatiul privat virtual“ opteaza pentru verificarea datelor furnizate in cerere cu aprobare la ghiseu, atunci persoana desemnata din cadrul organului fiscal local sau persoana din cadrul organului fiscal central, daca este prezenta, efectueaza identificarea fizica a solicitantului fara a mai fi necesara deplasarea acestuia la organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit art. 20 alin. (6) din procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 660/2017.

In vederea aprobarii inregistrarii in „Spatiul privat virtual“ a persoanelor care opteaza pentru verificarea datelor furnizate in cerere cu aprobare la ghiseu, organul fiscal local acceseaza aplicatia Aprobare inrolare persoane fizice si juridice de pe portalul Extranet al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Pentru accesarea portalului Extranet al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala organul fiscal local trebuie sa detina un echipament compatibil si o conexiune in reteaua extranet a Ministerului Finantelor Publice – ExtranetMFP.

In cazul in care contribuabilul a primit indrumare si asistenta pentru completarea declaratiei unice pe suport hârtie, aceasta va fi inregistrata de organul fiscal local in registrul special pus la dispozitie de organul fiscal central impreuna cu plaja de numere aferenta.

Declaratiile se predau persoanei/persoanelor din cadrul organului fiscal central stabilite potrivit art. 5 alin. (1), pe baza unui borderou de predare-primire.

Data depunerii declaratiei unice pe suport hartie este data inregistrarii in registrul special pus la dispozitie de organul fiscal central.

Declaratiile unice primite de persoana/persoanele din cadrul organului fiscal central sunt predate compartimentului responsabil din cadrul organul fiscal central, in vederea prelucrarii.

Contabun.ro a mai publicat si:
*MFP va intocmi liste cu persoanele care au obligatia depunerii declaratiei unice (D 212)
*ANAF: formularul 212 trebuie depus chiar daca ati depus si declaratia 600
*Declaratia 212: clarificari ANAF privind depunerea formularului

(Visited 529 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− three = 3

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.