Concediu medical ca urmare a unui accident de munca: cum se calculeaza, ce contributii se retin, dar si alte info utile

Potrivit prevederilor art.32 din din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, asiguratii beneficiaza de o indemnizatie pe perioada in care se afla in incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale.

145-modele si formulare CIMVezi 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca“, actualizata la zi,  unde gasesti modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, impartite pe domenii pentru a putea fi usor de folosit, cu explicati si sfaturi, astfel incat orice document intocmit sa fie in acord cu reglementarile impuse de legislatia muncii.

In cazul bolilor profesionale sau al accidentelor de munca, certificatul medical se vizeaza in mod obligatoriu, prin grija angajatorului, de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv de casa teritoriala de pensii in a carei raza se afla sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.

Iar potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr.346/2002, cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din media veniturilor salariale brute realizate in ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului.

In cazul urgentelor medico-chirurgicale, cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului.

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale se suporta in primele 3 zile de incapacitate de catre angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din sumele prevazute pentru asigurarea la accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale de stat (a se vedea art.34 din Legea 346/2002).

Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de 183 de zile in intervalul de un an, socotita din prima zi de concediu medical. In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii medicale si profesionale a asiguratului medicul specialist poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile. Medicul asiguratorului poate decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reluarea activitatii in acelasi loc de munca sau in alt loc de munca ori poate propune pensionarea de invaliditate. Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, in functie de evolutia cazului si de rezultatele actiunilor de recuperare, conform procedurilor stabilite de Casa Nationala de Pensii Publice (a se vedea art.35 si art.36 din Legea nr.346/2002).

In situatia in care medicul expert al asigurarilor sociale din sistemul public de pensii decide incadrarea intr-un grad de invaliditate, indemnizatia se va acorda pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a dat avizul de pensionare, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului (a se vedea art.38 din Legea 346/2002).

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca datorata accidentelor de munca si bolilor profesionale se acorda pe baza certificatului medical eliberat conform dispozitiilor legale si completat sau modificat, dupa caz, cu codurile de indemnizatie corespunzatoare si care constituie document justificativ de plata.

Iar potrivit prevedrilor art.19 din Legea nr.346/2002, baza de calcul a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca se determina ca medie a castigurilor brute realizate lunar de catre asigurat, din salarii sau venituri asimilate salariilor, in ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical.

In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca o constituie media castigurilor brute realizate lunar de catre asigurat din salarii sau venituri asimilate salariilor.

In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie castigul lunar brut realizat de asigurat in prima luna de activitate.

Pentru calculul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca se utilizeaza numarul de zile lucratoare din luna in care se acorda concediul medical sau, dupa caz, se solicita alte drepturi de asigurari sociale.

La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.

Indemnizatiile se calculeaza si se platesc de catre angajatori si se recupereaza de la casele teritoriale de pensii pe baza actelor justificative din sumele prevazute pentru asigurarea la accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale de stat.

Pentru situatiile in care persoana asigurata desfasoara activitatea la mai multi angajatori, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala se achita o singura data (a se vedea art.37 alin.(3) din Legea nr.346/2002).

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca acordata in urma unor accidente de munca sau a unor boli profesionale, nici partea suportata de angajator si nici partea suportata din fondul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, nu intra in baza de calcul:
a contributiei de asigurări sociale de sanatate (a se vedea art.154 alin.(1) lit.i) din Codul fiscal);
a contributiei de asigurari sociale (a se vedea art.139 alin.(1) si art.141 lit.a) din Codul fiscal).

In ceea ce priveste contributia asiguratorie pentru munca, aceasta se datoreaza pentru indemnizatia suportata de angajator si nu se datoreaza pentru indemnizatia suportata din bugetul asigurarilor sociale de stat (a se vedea art.220^5 din Codul fiscal).

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unor boli profesionale este un venit impozabil. In acest sens avem prevederile art.76 alin.(1) din Codul fiscal potrivit carora indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca acordate persoanelor care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor sunt considerate venituri din salarii si prin urmare se impoziteaza.

In cazul in care, potrivit legii, angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, drepturile privind indemnizatiile prevazute mai sus care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din sumele prevazute pentru asigurarea la accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale de stat de catre casele teritoriale de pensii. Drepturile achitate in aceste conditii urmeaza a fi recuperate de catre casele teritoriale de pensii de la angajator, dupa caz, conform legii. Aceste prevederi se aplica si in situatia in care a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul in baza caruia a desfasurat activitate in functii elective sau in functii numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti (a se vedea art.19 alin.(10)-(12) din Legea nr.346/2002).

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 2,767 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.