Recuperare concedii medicale (accident de munca) de la Casa de Pensii – continut dosar

Potrivit prevedrilor art.19 alin.(7) din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau boala profesional se calculeaza si se platesc de catre angajatori si se recupereaza de la casele teritoriale de pensii pe baza actelor justificative din sumele prevazute pentru asigurarea la accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale de stat.

145-modele si formulare CIMVezi 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca“, actualizata la zi,  unde gasesti modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, impartite pe domenii pentru a putea fi usor de folosit, cu explicati si sfaturi, astfel incat orice document intocmit sa fie in acord cu reglementarile impuse de legislatia muncii.

In acest sens, conform pevederilor art.37 alin.(2) din Legea nr.346/2002, angajatorii sunt obligati sa depuna la casele teritoriale de pensii, din raza administrativ-teritoriala in care isi au sediul social, exemplarul 2 al certificatului de concediu medical in vederea recuperarii sumelor reprezentand indemnizatii platite asiguratilor.

Asfel, dosarul pentru casa teritoriala de pensii in vederea recuperarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca (cod 02, 03, 04) ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala va cuprinde urmatoarele documente:

1. Cerere privind solicitarea drepturilor – vezi aici model anexa 1;
2. Centralizator privind certificatele de concediu medical – vezi aici model anexa 2;
3. Adeverinta privind castigul brut realizat lunar – vezi aici model anexa 3;
4. Exemplarul 2 al concediului medical (exemplarul roz aferent lunii pentru care se solicita recuperarea), precum si cele cu valoare ,,0’’ de recuperat (C.M. initiale suportate doar de catre angajator);
5. Copii ale concediilor medicale completate cu codurile 02, 03 si 04 care au fost
depuse la casele de asigurari de sanatate, dupa caz – (confom cu originalul);
6. Copii ale declaratiei D112, Anexa 1.1. , Anexa 1.2. aferente lunii in care se platesc veniturile/indemnizatiile si recipisa cu validarea declaratiei D112 (conform cu originalul);
7. Delegatie/imputernicire salariat pentru depunere documente;
8. Copie C.I. – salariat / delegat.

Indemnizatiile se recupereaza dupa depunerea si inregistrarea la casa teriroriala de pensii a urmatoarelor documente:
– pentru accidente de munca – proces-verbal de cercetare a evenimentului, FIAM, copie dupa referatul de avizare emis de ITM, intocmite si/sau avizate potrivit Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare;
– pentru boli profesionale – fisa BP2, procesul verbal de cercetare, intocmite, potrivit legii, de autoritatea competenta, respectiv directia de sanatate publica sau adeverinta de confirmare emisa de DSP pentru cazurile de boli profesionale confirmate anterior intrarii in vigoare a legii nr. 90/1996.

Recuperarea indemnizatiilor prevazute mai sus se poate realiza in termen de 90 de zile de la data confirmarii caracterului de munca al accidentului sau bolii.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 3,716 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 + = thirteen

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.