Declaratia 100 a fost modificata (Ordin nr. 1.023)

In Monitorul Oficial nr.424 din 18 mai 2018 a fost publicat ordinul nr. 1.203 din 10 mai 2018 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

 

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

 

ART. I
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Se aproba Nomenclatorul obligatiilor scutite de la plata, potrivit legii, prevazut in anexa nr. 3^1.”

2. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
Anexele nr. 1-3, 3^1, 4-6 fac parte integranta din prezentul ordin.”

3. Anexa nr. 1 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat“, cod 14.13.01.99/bs, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

4. La anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat“, pozitiile 74-78 se elimina.

5. Dupa anexa nr. 3 se introduce o noua anexa, anexa nr. 3^1 „Nomenclatorul obligatiilor scutite de la plata, potrivit legii“, avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 2 la prezentul ordin.

6. Anexa nr. 4 „Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“ se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:
a) La capitolul I „Depunerea declaratiei“, punctul 1 „Termenul de depunere a declaratiei“, subpunctul 1.1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;“;”

b) La capitolul I „Depunerea declaratiei“, punctul 1 „Termenul de depunere a declaratiei“, subpunctul 1.2, litera g) se elimina.

c) La capitolul II „Completarea declaratiei“, punctul 3 „Sectiunea B «Date privind creanta fiscala», textul de la subpunctul 3.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite si taxe care se platesc in contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completeaza pentru declararea obligatiilor de plata prevazute la pozitiile 1-10, 12-24, 28, 72 si 73 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 3 la ordin.

Randul 1 «Suma datorata» – se inscrie suma reprezentand impozitul datorat/taxa datorata in perioada de raportare, conform legii.

Contribuabilii platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor inscriu la acest rand impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat inainte de scaderea sumelor reprezentand sponsorizari inscrise la randul 1.1.

Randul 1.1. «Suma deductibila» – se inscrie, daca este cazul, suma reprezentand sponsorizari, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, potrivit legii, pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat. Acest rand se completeaza numai de catre contribuabilii platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor care efectueaza sponsorizari.

Randul 2 «Suma de plata» – se inscrie suma de la randul 1 sau diferenta dintre suma inscrisa la randul 1 si suma inscrisa la randul 1.1, dupa caz.

Randul «Total obligatii de plata» – se inscrie suma reprezentand obligatiile de plata la bugetul de stat pentru perioada de raportare, care se plateste in contul unic corespunzator, respectiv totalul sumelor declarate, inscrise la randul 2 «Suma de plata», pentru fiecare impozit/taxa declarat(a) in perioada de raportare.”

d) La capitolul II „Completarea declaratiei“, punctul 3 „Sectiunea B «Date privind creanta fiscala»“, textul de la subpunctul 3.1.3 alin. (1) se elimina.

e) La capitolul II „Completarea declaratiei“, punctul 3 „Sectiunea B «Date privind creanta fiscala»“, dupa subpunctul 3.2.6 se introduce subpunctul 3.3, cu urmatorul cuprins:

“3.3. Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza si se depune si de catre contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale, carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile declarative pentru impozitele, taxele si obligatiile scutite de la plata, cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor scutite de la plata, potrivit legii.

Tabelul de la punctul III «Impozite, taxe si alte obligatii scutite de la plata, potrivit legii» din formular se completeaza pentru declararea obligatiilor scutite de la plata, cuprinse in nomenclatorul prevazut in anexa nr. 3^1 la ordin.

Contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale, in conformitate cu prevederile Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse prin Legea nr. 164/2016, declara trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, suma reprezentand facilitatea fiscala, prevazuta de lege.”

7. La anexa nr. 5 „Instructiuni de completare a formularului 710 «Declaratie rectificativa», cod 14.13.01.00/r“, la capitolul II „Completarea declaratiei“, punctul 3 „Sectiunea B «Date privind creanta fiscala»“, primul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Denumire creanta fiscala» – se completeaza denumirea impozitului sau taxei care se rectifica. Se va prelua denumirea exacta a obligatiei de plata din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 3 la ordin, sau a obligatiei scutite de la plata din Nomenclatorul obligatiilor scutite de la plata, potrivit legii, prevazut in anexa nr. 3^1 la prezentul ordin.”

Descarca de aici OPANAF 1203/2018, in format PDF

(Visited 860 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


seven + 3 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.