OPANAF 1612/2018: nomenclator obligatii care se platesc in contul unic

In Monitorul Oficial nr. 544 din 28 iunie 2018 a fost publicat ordinul nr. 1612 din 28 iunie 2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic.
In temeiul dispozitiilor art. 163 alin. (2), art. 342 alin. (1) si (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere avizul conform al Ministerului Finantelor Publice comunicat prin Adresa nr. 771.635 din 28.06.2018,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:
Art. 1. –
Se aproba Nomenclatorul obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. –
Structurile competente din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice si organele fiscale centrale din subordine vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. –
Obligatiile fiscale prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 531/2016 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, cu completarile ulterioare, care nu se mai regasesc in nomenclatorul prevazut la art. 1, se platesc in contul unic si se distribuie potrivit prevederilor legale in vigoare.
Art. 4. –
(1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 iulie 2018.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 531/2016 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 5 februarie 2016, cu completarile ulterioare.

Multumita colegilor de pe grupul Legislatia muncii&Revisal&Salarizare va punem la dispozitie OPANAF 1612/2018, in format pdf:Ord. Presed. A.N.A.F. nr. 1612-2018

(Visited 1,883 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


6 − two =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.