OPANAF 1494/2018: procedura stabilire din oficiu CAS si CASS

In Monitorul Oficial nr.533 din 3 iulie 2018 a fost publicat Ordinul presedintelui ANAF nr.1494 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare.
Avand in vedere dispozitiile:
– art. 106 alin. (1) si art. 107 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Avizului conform al Ministerului Finantelor Publice comunicat prin Adresa nr. 71.676/749.453 din 15.06.2018,

in temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:
Art. 1. –
Se aproba Procedura privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice, prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Art. 2. –
(1) Se aproba modelul si continutul formularului 670 “Decizie privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoane fizice”, precum si anexele nr. 2a “Situatie privind stabilirea bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate”, nr. 2b “Situatie privind stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din investitii si/sau din alte surse” si nr. 2c “Situatie privind stabilirea contributiei de asigurari sociale”, prevazute in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
(2) Formularul de la alin. (1) se utilizeaza pentru stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice, pentru anul fiscal 2017.
Art. 3. –
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor de la art. 2 sunt stabilite in anexa nr. 3 la prezentul ordin.
Art. 4. –
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 5. –
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare in anul fiscal de referinta, iar referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 6. –
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrara se abroga.
Art. 7. –
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 8. –
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile subordonate vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Multumita colegilor de pe grupul Legislatia muncii&Revisal&Salarizare va punem la dispozitie OPANAF 1494/2018, in format PDF: Ord. Presed. A.N.A.F. nr. 1.494-2018

(Visited 784 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 1 = one

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.