Calendarul obligatiilor fiscale pe luna iulie 2018

ANAF prezinta principalele repere din calendarul obligatiilor fiscale stabilite pentru luna iulie 2018.

Marti, 10 iulie
– Depunerea declaratiilor: Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (Formularul 010) sau Declaratie pentru inregistrarea/modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal (Formularul electronic 700), dupa caz; Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal (Formularul 020) sau Declaratie pentru inregistrarea/modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal (Formularul electronic 700), dupa caz; Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (Formularul 070) sau Declaratie pentru inregistrarea/modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal (Formularul electronic 700), dupa caz. sunt vizate persoanele impozabile inregistrate in scopuri de tVa conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de tVa. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.310 alin.(7), OPaNaF 3725/2017;
– Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori (Formularul 087). sunt vizate persoanele impozabile inregistrate in scopuri de tVa conform art. 316 din Legea 227/2015, care opteaza pentru aplicarea regimului special pentru agricultori. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.3151 alin.(1) lit c) si d), OPaNaF nr.3698/2016;

Luni, 16 iulie
– Depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (Declaratia unica). sunt vizate persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau/si din strainatate, care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii, persoanele fizice care nu realizeaza venituri si care opteaza pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate. Declaratia se depune de catre persoanele fizice pentru: declararea veniturilor realizate din Romania sau/si din strainatate in anul 2017; declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din Romania in anul 2018; declararea venitului estimat pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale si, dupa caz, a declararii contributiilor sociale datorate in anul fiscal 2018. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.120, art.122, art. 130 alin. (4), art. 133 alin.(13) si (14) si art. 107 alin. (2), OUG nr. 18/2018, OUF nr.25/2018; OPaNaF nr.888/2018.
– Depunerea situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … – anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal. sunt vizati antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.354 alin. (8), HG 1/2016 titlul Viii pct.13 alin.(1).
– Depunerea situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul … – anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal. sunt vizati antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.354 alin.(8), HG 1/2016 titlul Viii pct.13 alin.(1).
– Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna … anul …, pentru luna precedenta – anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal. sunt vizati operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final (produse energetice). Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.394 si art.398, HG 1/2016 titlul Viii pct.63 si pct.97 alin.(1).
– Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna …, pentru luna precedenta – anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal. sunt vizati operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcoolul etilic si a produse alcoolice). Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.397, HG 1/2016 titlul Viii pct.85.
– Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta – anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal. sunt vizati destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile de produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.375 alin.(1), HG 1/2016 titlul Viii pct.46 alin.(2).
– Depunerea situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase pentru luna precedenta – anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal. sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul Viii pct.39 alin.(2).
– Depunerea situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedenta – anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal. sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul Viii pct.39 alin.(2).
– Depunerea situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de bere pentru luna precedenta – anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal. sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul Viii pct.39 alin.(2).
– Depunerea situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie tutunuri prelucrate pentru luna precedenta – anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal. sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul Viii pct.39 alin.(2).
– Depunerea situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de produse energetice pentru luna precedenta – anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal. sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul Viii pct.39 alin.(2).
– Depunerea situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedenta – anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal. sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul Viii pct.39 alin.(2).
– Depunerea jurnalelor pentru luna precedenta privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie – anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal sau navigatie – anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal. sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie/ depozitare. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) si lit.b), HG 1/2016 titlul Viii pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) si (11).
– Depunerea jurnalelor pentru luna precedenta privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie – anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal sau navigatie – anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal. sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru depozitare. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) si lit.b), HG 1/2016 titlul Viii pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) si (11).
– Depunerea situatiei centralizatoare privind livrarile de produse accizabile in luna … anul …, pentru luna precedenta – anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal. sunt vizati operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.383 alin.(3), HG 1/2016 titlul Viii pct.52 alin.(3).
– Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta – anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal. sunt vizati antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.424 alin.(5), HG 1/2016 titlul Viii pct.152 alin.(2).
– Depunerea Declaratiei privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta semestrului precedent – anexa nr.8 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal. sunt vizati micii producatori de vinuri linistite. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.362, HG 1/2016 titlul Viii pct.21 alin.(17).
– Depunerea Declaratiei privind achizitiile/livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator aferenta semestrului precedent – anexa nr.9 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal. Este vizat micul producator de vinuri aflat in cazul prevazut la pct.21 alin. (23) precum si destinatarul din Romania prevazut la pct.21 alin. (25) din HG nr.1/2016 -normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.362, HG 1/2016 titlul Viii pct.21 alin.(25).

Vineri, 20 iulie
– Depunerea Declaratiei speciale de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOEs). sunt vizate: a) Persoanele impozabile nestabilite in UE care presteaza servicii electronice de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune persoanelor neimpozabile; b) Persoanele impozabile stabilite in U.E., dar in alt stat membru decat statul membru de consum care presteaza servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune. Prevederi normative relevante: -a) Legea 227/2015 art.314 alin.(7) si – b) Legea 227/2015 art.315 alin.(6).
Miercuri, 25 iulie
– Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta. sunt vizati platitorii urmatoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuala; din premii si jocuri de noroc; obtinute de nerezidenti; din alte surse. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.72 alin.(5), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) si (6).
– Efectuarea platii anticipate privind impozitul pe profit, aferenta trimestrul ii 2018. sunt vizati: – contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial; – persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica; – persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.41 alin.(8), Legea 227/2015 art.233 alin.(3).
– Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Formularul 100). sunt vizati, lunar, contribuabilii care au urmatoarele obligatii de plata la bugetul de stat: – impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice; impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti; taxa anuala de autorizare a jocurilor de noroc; alte obligatii de plata lunare prevazute in OPaNaF 587/2016 la anexa 4, cap. i, pct. 1, subpct. 1.1. De asemenea, sunt vizati, trimestrial, contribuabilii care au urmatoarele obligatii de plata la bugetul de stat: plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual; impozit pe veniturile microintreprinderilor; redevente miniere si petroliere; impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit titlului ii din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare; impozit pe veniturile obtinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr.170/2016; impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit titlului iii din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
– alte obligatii de plata trimestriale prevazute in OPaNaF 587/2016 la anexa 4, cap. i, pct. 1, subpct. 1.2. La alte termene, sunt vizati contribuabilii care au urmatoarele obligatii de plata la bugetul de stat: pentru platile anticipate aferente trimestrului iV, in cazul contribuabililor care declara si platesc impozit pe profit anual; in cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic; alte obligatii de plata prevazute in OPaNaF 587/2016 la anexa 4, cap. i, pct. 1, subpct. 1.3. (vezi instructiunile de completare din formular). Prevederi normative relevante: OPaNaF 587/2016.
– Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Formularul 112). sunt vizate – pentru luna precedenta – persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiile prevazute la art. 136 lit. d) – f) din Codul fiscal, precum si persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.147 alin.(1), OMFP 1209/2018. Pentru trimestrul precedent, sunt vizati contribuabilii prevazuti la art. 80 alin. (2) din Legea 227/2015 Legea 227/2015 art.147 alin.(4). Prevederi normative relevante: OMFP 1209/2018.
– Depunerea Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent (Formularul 208). sunt vizati notarii publici. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.113, OPaNaF 1886/2017.
– Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania pentru luna precedenta (Formularul 224). sunt vizate persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania, obtin venituri sub forma de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si ale acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, si care nu au incheiat cu angajatorul un acord referitor la obligatia declararii si plstii contributiilor sociale obligatorii. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 82 alin.(2), OPaNaF 3780/2017.
– Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata (Formularul 300). sunt vizate persoanele impozabile inregistrate in scopuri de tVa conform art. 316 din Legea nr.227/2015 – lunar, trimestrial, semestrial, anual, alta data- dupa caz (vezi instructiunile de completare din formular). Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.323 alin.(1), OPaNaF 591/2017;
– Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta (Formularul 301). sunt vizate persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.324 alin.(2), OPaNaF 592/2016.
– Depunerea Declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata (Formularul 307). sunt vizate persoanele impozabile prevazute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) si g) din Legea nr.227/2015. Prevederi normative relevante: OPaNaF 793/2016.
– Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (Formularul 311). sunt vizate persoanele impozabile al caror cod de tVa a fost anulat conf. art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de tVa, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata tVa. Prevederi normative relevante: OPaNaF 188/2018.
– Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta (Formularul 390 ViEs). sunt vizati contribuabilii inregistrati in scopuri de tVa conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015 Legea 227/2015 art. 325. Prevederi normative relevante: OPaNaF 591/2016.
– Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta, pe trimestrul precedent – anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal. sunt vizati vanzatorii pentru livrarile efectuate in cadrul vanzarii la distanta. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.417 alin.(1), HG 1/2016 titlul Viii pct.139 alin.(21).
– Depunerea notificarii pentru incetarea aplicarii sistemului tVa la incasare (Formularul 097). sunt vizate persoanele impozabile care depasesc plafonul de 2.250.000 lei si persoanele impozabile care renunta la aplicarea sistemului tVa la incasare. Prevederi normative relevante: OPaNaF 1503/2016.
– Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezulta din aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai putin decat taxa anuala minimala – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata; in cazul in care, in cursul anului de autorizare, incasarile efective depasesc incasarile estimate prin documentatia prezentata la data autorizarii, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra incasarilor efective cumulate de la inceputul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, incepand cu prima luna in care se inregistreaza depasirea rezultatelor estimate. incasarile efective cumulate si taxa platita de la inceputul perioadei de autorizare pana la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara si plati pana la data de 25 a lunii urmatoare). sunt vizati organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin tV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line. Prevederi normative relevante: OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii).

Luni, 30 iulie
– Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de tVa, prevazuta la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394. sunt vizate persoanele impozabile inregistrate in scopuri de tVa in Romania, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) si (7) din Legea nr.227/2015, pentru operatiuni impozabile in Romania conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015. sunt vizate, de asemenea, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de tVa in Romania, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de tVa in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile. Prevederi normative relevante: OPaNaF 3769/2015.

Marti, 31 iulie
– Depunerea Cererii de restituire a accizelor in baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – (anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului Viii din Codul fiscal). sunt vizati beneficiarii scutirilor de accize (institutii, organizatii). Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 395, HG 1/2016 titlul Viii pct.75 alin.(5).

Sursa – Mediafax.ro

Rate this post
(Visited 485 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


8 − = two

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.