Legea 177/2018: aprobarea OUG nr 103/2017 (modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale )

LEGE Nr. 177/2018 din 17 iulie 2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 628 din 19 iulie 2018

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.010 din 20 decembrie 2017, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 56, alineatele (2) si (3) ale articolului 51 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) in sistemul public de pensii o persoana poate beneficia de o singura categorie de pensie dintre cele prevazute la alin. (1).
(3) Persoanele care indeplinesc conditiile pentru obtinerea mai multor pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, opteaza pentru obtinerea uneia dintre acestea.”

2. La articolul I, dupa punctul 56 se introduce un nou punct, punctul 56^1, cu urmatorul cuprins: “56^1.

La articolul 51, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins: «(3^1) Prevederile alin. (3) nu se aplica in situatia in care persoana indeplineste atat conditiile pentru acordarea unei pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, cat si cele pentru acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de asigurari sociale neintegrat sistemului public de pensii.»”

Descarca de aici Legea 177/2018, in format PDF.

(Visited 490 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


8 + = fifteen

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.