Modalitati de repartizare a dividendelor (legea 163/2018)

Dividendele se distribuie actionarilor sau asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, astfel:

– optional trimestrial in limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate si sume retrase din rezerve disponibile in acest scop, din care se scad orice pierderi reportate si sume depuse in rezerve in conformitate cu cerintele legale sau statutare, pe baza situatiilor financiare interimare aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, dupa caz;
si
– anual, dupa regularizarea efectuata prin situatiile financiare anuale, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

*(EDITABIL) Regulament intern: model și documente conexe, actualizat conform GDPR
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, actualizate conform GDPR

*Situatiile financiare interimare:
– sunt supuse auditului, in situatia in care persoanele care le intocmesc au obligatia de auditare statutara a situatiilor financiare anuale sau opteaza pentru auditarea acestora, potrivit legii.
– sunt supuse verificarii de catre cenzori in cazul in care situatiile financiare anuale fac obiectul verificarii de catre cenzori, potrivit legii.
• Plata in mod optional trimestrial a dividendelor se face in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, prin legile speciale.
• Regularizarea diferentelor rezultate din distribuirea dividendelor in timpul anului se faca prin situatiile financiare anuale: Plata diferentelor rezultate din regularizare se face in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. Dupa acest termen societatea datoreaza dobanda penalizatoare.

Daca in urma regularizarii, asociatii sau actionarii datoreaza restituiri de dividende acestea se achita societatii in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale.

Dupa acest termen asociatii sau actionarii datoreaza dobanda penalizatoare. Conducerea societatii are obligatia de a urmari recuperarea acestor sume si de a dispune masurile ce se impun in acest scop.

Sursa – DGRFP Brasov

(Visited 726 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


eight × 4 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.