Concediu medical fara stagiu cotizare: in ce conditii poate fi platit

Potrivit art.2 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate la care au dreptul asiguratii sunt:
a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;
d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

Toate formularele necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca le gasiti, actualizate la zi, aici:145-modele si formulare CIM

Iar la art.1 alin.(1) din OUG nr.158/2005 aflam ca persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:
A.realizeaza venituri din desfasurarea unei activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, precum si alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
B.realizeaza in Romania veniturile prevazute la lit. A, de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
C.beneficiaza de indemnizatie de somaj, potrivit legii.

Ca si completare avem alin.(2) si (3) de la art.1 din OUG nr.158/2005 care prevad ca se pot asigura in sistemul de asigurari sociale de sanatate, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele fizice, altele decat cele prevazute mai sus, pe baza de contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Modelul si continutul contractului sunt reglementate in normele de aplicare a OUG nr.158/2005.

Dreptul la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale este conditionat de plata contributiei asiguratorii pentru munca, destinata suportarii acestor indemnizatii, reglementata prin Codul fiscal (art.3 din OUG nr.158/2005).

O alta conditie pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este indeplinirea stagiului minim de asigurare care, potrivit prevederilor art.7 din OUG nr.158/2005,  este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Stagiul minim de asigurare se constituie si din insumarea perioadelor asimilate stagiului de asigurare prevazute la art. 8 alin. (2) din OUG nr. 158/2005, precum si a perioadelor in care persoanele asigurate au beneficiat de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca suportate de fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Iar la art.8 alin.(2) din OUG nr.158/2005 aflam ca se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care:

a) asiguratul beneficiaza de concediile ti indemnizatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

b) a beneficiat de pensie de invaliditate;

c) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma organizat in prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate, in conditiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricola sau cu adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior;

d) a beneficiat de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, de indemnizatie pentru cretterea copilului potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul ti indemnizatia lunara pentru cretterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile ti completarile ulterioare.

Iar la alin.(3) de la art.8 aflam ca perioadele prevazute la alin. (2) se asimileaza stagiului de asigurare numai daca in aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare in intelesul prevederilor OUG nr.158/2005.

Ca si exceptie, potrivit prevederilor art.9 si art. 31 din OUG nr.158/2005, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de asigurare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Fara conditie de stagiu de asigurare se acorda si concediul si indemnizatia de risc maternal.

Totusi, art.70 din Ordinul nr. 15/2018/1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 prevede ca indemnizatiile pe care platitorii de drepturi le achita fara indeplinirea stagiului minim de asigurare, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 9 si 31 din OUG nt. 158/2005 nu se deconteaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Prin urmare, pentru a beneficia de concediu si indemnizatia de asigurari sociale de sanatate, salariatii trebuie sa aiba realizat stagiul minim de asigurare. In cazul in care in ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical nu au fost realizate venituri, stagiul de asigurare se considera realizat daca prin insumarea perioadelor din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezulta un numar de zile de stagiu de asigurare cel putin egal cu numarul total de zile lucratoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului. Trebuie sa tinem cont si de perioadele asimilate stagiului de cotizare. In situatia in care stagiul de asigurare este mai mic de 6 luni, salariatul nu va putea beneficia de indemnizatia de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia concediilor si indemnizatiilor care se acorda fara conditii de stagiu de cotizare, situatii prezentate mai sus.

Totusi, intelegem din prevederile art.70 din Normele de aplicare a OUG nr.158/2018 ca legiuitorul da posibilitatea angajatorului sa plateasca indemnizatia de asigurari sociale de sanatate si in situatiile in care nu se indeplineste stagiul minim de cotizare, insa aceste indemnizatii nu se pot deconta din FNUAS.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 9,429 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.