OPANAF 2093/2018: proceduri privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice

Ordin nr. 2093/2018 din 24 august 2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NAtIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 29 august 2018

*Regulament intern: model si documente conexe, actualizat conforma GDPR
*145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizate conform GDPR

Avand in vedere dispozitiile art. 5 alin. (4) si ale art. 133 alin. (9) si alin. (13) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si avizul conform al Ministerului Finantelor Publice comunicat prin Adresa nr. 750.666 din data de 23.08.2018,
in temeiul prevederilor art. 342 alin. (1), (4) si (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:
ART. 1
Se aproba “Procedura de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice si de emitere a deciziilor de impunere anuala”, prevazuta in anexa nr. 1.
ART. 2
Se aproba “Procedura privind stabilirea sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult si a cheltuielilor admise cu bursele private, acordate potrivit legii”, prevazuta in anexa nr. 2.
ART. 3
Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) 250 “Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/a, prevazut in anexa nr. 3;
b) 251 “Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/5a, prevazut in anexa nr. 4.
ART. 4
(1) Formularele prevazute la art. 3 se utilizeaza pentru definitivarea impozitului anual datorat pe veniturile realizate de persoanele fizice in anul 2017.
(2) Pana la data de 30 octombrie 2018, organul fiscal central competent stabileste impozitul pe venitul/castigul net anual impozabil datorat, emite si transmite deciziile de impunere anuala.
ART. 5
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor de la art. 3 sunt prevazute in anexa nr. 5.
ART. 6
Prevederile prezentului ordin se aplica pentru veniturile realizate de persoanele fizice in anul 2017.
ART. 7
Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 8
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si unitatile fiscale subordonate acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 9
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Ionut Misa
Bucuresti, 24 august 2018.
Nr. 2.09

Descarca de aici OPANAF 2093/2018, in format PDF

(Visited 551 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× one = 6

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.