Modele si formulare necesare la modificarea contractului individual de munca

Potrivit art.41 din Codul muncii, contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor. Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de Codul muncii (a se vedea art.42-48).

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: durata contractului, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, salariul, timpul de munca si timpul de odihna.

Modificarea contractului de munca prin acordul partilor

Modificarea contractului individual de munca prin acordul partilor nu este, de regula, supusa unor restrictii sau limitari.

Trebuie, insa, avut in vedere ca modificarea contractului de munca sa nu aduca vreo atingere drepturilor salariatilor si sa respecte prevederile contractului individual de munca, regulamentului intern, contractului colectiv de munca aplicabil, legislatiei in vigoare.

In plus, salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la aceste drepturi sau limitarea lor este lovita de nulitate.

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de Codul muncii si anume: in cazul delegarii, in cazul detasarii, in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului.

Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca.

Pe durata delegarii, respectiv a detasarii, salariatul isi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca.

In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului.

Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de Codul muncii.

Va prezentam mai jos o lista cu modele si formulare necesare la modificarea contractului individual de munca, documente ce se regasesc in lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca”, actualizata la zi, după cum urmează:

*Fisa de informare a salariatului la modificarea contractului individual de munca
*Act aditional la contractul individual de munca (model general)
*Act aditional la contractul individual de munca – modificarea duratei contractului
*Act aditional la contractul individual de munca – modificarea locului de munca
*Act aditional la contractul individual de munca – clauza de mobilitate
*Decizie de delegare a salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca
*Comunicare privind prelungirea delegarii
*Cerere de detasare
*Acord de detasare
*Decizie de detasare a salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca
*Comunicare privind prelungirea detasarii
*Act aditional la contractul individual de munca – modificarea felului muncii
*Act aditional la contractul individual de munca – modificarea criteriilor de evaluare a activitatii profesioanale a salariatului
*Act aditional la contractul individual de munca – modificarea salariului
*Decizie colectiva de majorare a salariului minim
*Act aditional la contractul individual de munca – modificarea timpului de munca
*Act aditional la contractul individual de munca – modificarea numarului de zile a concediului de odihna
*Act aditional la contractul individual de munca – clauza de neconcurenta
*Act aditional la contractul individual de munca – clauza de confidentialitate
*Act aditional la contractul individual de munca – clauza cu privire la formarea profesionala
*Decizie de modificare temporara a locului si/sau felului muncii in caz de forta majora
*Decizie de modificare temporara a felului muncii cu titlu de sanctiune disciplinara
*Decizie de modificare temporara a locului si/sau felului muncii ca masura de protectie a salariatului

Contabun.ro a mai publicat și:
*Act aditional la CIM
*Cerere de angajare: formular actualizat la zi
*Fisa postului: model DOC si PDF
*Fisa de informare a salariatului la angajare: 14 elemente obligatorii

(Visited 876 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× two = 4

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.