CIM: modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizate la zi
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

Clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.

Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata. Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, in conditiile expres prevazute de lege.

Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, anterior inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.

Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.

Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.

Agajatorul este obligat si sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc.

Inspectorii de munca, in caz de control, va pot amenda pentru lipsa unor documente sau pentru intocmirea incorecta a acestora.

In plus, nerespectarea de catre angajator a procedurilor privind incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, precum si in ceea ce priveste continutul documentelor intocmite, poate duce la nulitatea masurilor luate, constatata de instanta.

In continuare va prezantam o lista cu modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca:

1 Cerere de angajare
2 Contract de confidentialitate incheiat prealabil incheierii contractului individual de munca
3 Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in tara
4 Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in strainatate
5 Fisa de solicitare a controlului medical la angajare
6 Fisa de identificare a factorilor de risc profesional
7 Contract individual de munca (model cadru)
8 Contract individual de munca (model complex)
9 Acord de confidentialitate (anexa la contractul individual de munca)
10 Fisa postului (model cadru)
11 Anexa la fisa postului cu privire la obligatiile ce revin angajatului in domeniul securitatii si sanatatii in munca, apararii impotriva incendiilor si situatiilor de urgent
12 Proces verbal de predare-primire bunuri necesare pentru desfasurarea activitatii
13 Comunicare catre Agentia Teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca privind ocuparea locurilor de munca declarate vacante
14 Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

(Visited 968 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


1 × eight =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.