Ordinul comun al ANAF si CNAS nr 3903/1295/2018 (PDF)

In Monitorul Oficial nr.812 din 21 septembrie 2018 a fost publicat Ordinul comun al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.3903/1295/2018 pentru aprobarea Procedurii privind structura si periodicitatea transmiterii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a informatiilor cuprinse in declaratiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate, a informatiilor referitoare la declararea/achitarea contributiei, precum si a informatiilor referitoare la persoanele fizice prevazute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor din Platforma informatica din asigurarile de sanatate.

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
* (EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, actualizate la zi

ART. 1
Se aproba Procedura privind structura si periodicitatea transmiterii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a informatiilor cuprinse in declaratiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate, a informatiilor referitoare la declararea achitarea contributiei,precum si a informatiilor referitoare la persoanele fizice prevazute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor din Platforma informatica din asigurarile de sanatate, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2
Directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.987/513/2015 pentru aprobarea Procedurii privind structura informatiilor si periodicitatea transmiterii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Casa Nationala de Asigurari de Sănătate a informatiilor privind lista persoanelor fizice inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor din Platforma informatica din asigurarile de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 august.

Descarca de aici, in format PDF, ordinul comun al ANAF si CNAS nr 3903/1295/2018 

(Visited 729 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


four − 3 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.