9 lucruri pe care trebuie sa le cunosti cu privire la perioada de proba!

Potrivit prevederilor art.31 din Codul muncii republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada de proba este perioada stabilita pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca.

*(EDITABIL)145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizat la zi
*(EDITABIL)Regulament intern: model si documente conexe , actualizat la zi

In continuare va vom relata, cele mai importante aspecte pe care ar trebui sa le cunoasteti cu privire la perioada de proba, confom Codului Muncii:

1. Se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.

2. Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice.

3.Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

4.Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca.

5.Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu. Fac exceptie acele profesii in care stagiatura este reglementata prin legi speciale. La sfarsitul perioadei de stagiu, angajatorul elibereaza obligatoriu o adeverinta, care este vizata de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala de competenta acesta isi are sediul. Modalitatea de efectuare a stagiului prevazut la alin. (5) se reglementeaza prin lege speciala.

6.Pe durata executarii unui contract individual de munca nu poate fi stabilita decat o singura perioada de proba.

7.Prin exceptie, salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba in situatia in care acesta debuteaza la acelasi angajator intr-o noua functie sau profesie ori urmeaza sa presteze activitatea intr-un loc de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase.

8.Perioada de proba constituie vechime in munca.

9.Perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni.

Contabun.ro a mai publicat și:
*Model notificare incetare contract de munca in perioada de proba
*Concediul medical suspenda perioada de proba?

(Visited 1,509 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 9 = seventeen

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.