OUG 89/2018: modificari aduse TVA, impozit pe profit, impozit pe venit

ANAF va aduce la cunostinta aparitia urmatoarelor acte normative: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 89 din 4 octombrie 2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 854 din 9 octombrie 2018).

*(EDITABIL)145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizat la zi
*(EDITABIL)Regulament intern: model si documente conexe , actualizat la zi

Precizari suplimentare: OUG 89/2018 – MODIFICARI ALE CODULUI FISCAL

IMPOZITUL PE PROFIT

– Pentru contribuabilii care au implementat schimbarea politicilor contabile aplicabile instrumentelor financiare, ca urmare a IFRS 9, adoptat prin Regulamentul (UE) 2016/2027 al CE, se propune aplicarea acelora si principii/reguli fiscale care s-au aplicat initial la transpunerea IFRS ca baza a contabilitatii.

– Tot ca o consecinta a implementarii IFRS 9, se propune si completarea regulilor generale de determinare a rezultatului fiscal cu prevederi prin care, urmare aplicarii optiunii irevocabile de a recunoaste astfel titlurile de participare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global, contribuabilii trateaza sumele reprezentand diferente din evaluare/reevaluare care se regasesc in debitul/creditul conturilor de rezerve, ca elemente similare cheltuielilor/veniturilor, dupa caz, daca la data vanzarii/cesionarii nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 23 lit. i).

IMPOZITUL PE VENIT

– Pentru bonificatiile care se acorda in anul 2018 se propun clarificari privind contribuabilii care beneficiaza de bonificatie. Astfel, pentru eliminarea situatiilor in care contribuabilii care realizeaza venituri impuse pe baza normelor anuale de venit sau pe baza castigului net anual, sa nu beneficieze de bonificatie la plata impozitului pe venit si a contributiilor sociale, se completeaza textul astfel incat si aceste categorii de persoane sa fie vizate de prevederea respectiva, dupa cum urmeaza:

a) pentru depunerea DECLARATIEI UNICE prin mijloace electronice de transmitere la distanta pana la 15 iulie 2018 inclusiv, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit platit integral panala 15 martie 2019 inclusiv, reprezentand obligatiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificatiei diminueaza impozitul pe venitul/castigul net anual si/sau impozitul pe venitul anual, de plata;

b) pentru plata cu anticipatie a impozitului pe venit se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat declarat prin Declaratia unica si platit integral pana la 15 decembrie 2018 inclusiv.

Valoarea bonificatiei diminueaza impozitul pe venitul net anual estimat si/sau impozitul pe venitul anual estimat, de plata.

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

– Se extinde aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru urmatoarele categorii:
a) cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;
b) serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice, altele decat berea;
c) dreptul de utilizare a facilitatilor sportive;
d) serviciile constand in permiterea accesului la balciuri, parcuri de distractii si parcuri
recreative.

– Masura are in vedere stimularea turismului in Romania, reducerea evaziunii fiscale, cresterea consumului intern si stimularea cresterii economice.

DISPOZITII REFERITOARE LA TERMENE DE PLATA SI DECIZII

– Se introduc unele dispozitii tranzitorii referitoare la deciziile de impunere privind CASS datorata de persoanele fizice fara venituri care au optat pentru plata contributiei, inainte de intrarea in vigoare a masurilor implementate prin O.U.G. nr. 18/2018, pentru situatiile in care aceste persoane opteaza sa beneficieze de noile prevederi fiscale, mai avânta joase, sau in cazul in care acestea se incaderazaintr-o altacategorie de persoane.

– Astfel, se introduc dispozitii prin care se reglementeaz aposibilitatea anularii obligatiilor de plata privind CASS stabilite prin “Decizia de impunere privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, aferente perioadei incepand cu luna DECLARAtIEI UNICE sau incepand cu luna depunerii notificarii, inclusiv.

– in situatia in care persoanele fizice pentru care organul fiscal a emis de “Decizia de impunere privind CASS datorata de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal” conform prevederilor fiscale aplicabile inainte de intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 18/2018, iar aceste persoane nu isi exprima optiunea de plata a contributiei prin depunerea DECLARATIEI UNICE pana la termenul de depunere a acesteia, prevazut de lege pentru anul fiscal 2019, respectiv 15 martie 2019, se introduc clarificari in ceea ce priveste data pana la care isi produce efectele decizia de impunere. in aceasta situatie, “Decizia de impunere privind CASS datorata de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal” isi produce efectele panala data de 15 martie 2019.

– Se instituie noi termene de plata pentru impozitul pe venit, CAS si CASS, pentru diferentele de impozit si contributii ramase de achitat, stabilite prin decizii de impunere anualapentru perioada 2014-2017, si, totodata se incurajeaza plata cu anticipatie a sumelor datorate pentru aceste perioade, prin introducerea unor bonificatii la plata.

– In cazul deciziilor de impunere anuala, emise de ANAF, pentru definitivarea impozitului a
nual pe veniturile realizate de persoanele fizice in anul 2017 si pentru definitivarea CAS datorata de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017, termenul de plata pentru sumele stabilite de achitat, prin aceste decizii, este 15 martie 2019.

– Pentru plata cu anticipatie a sumelor stabilite prin deciziile de impunere anuala, ce au in vedere definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice in anul 2017 si definitivarea CAS datorata de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017, se acorda o bonificatie de 10% din aceste sume, dacasunt platite integral pana la 15 decembrie 2018, inclusiv. Valoarea bonificatiei diminueaza sumele de plata stabilite prin decizie.

– In cazul deciziilor de impunere anuala, emise de organul fiscal competent, pentru definitivarea CASS datorata de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, termenul de plata pentru sumele stabilite de achitat, prin aceste decizii, este 30 iunie 2019. Pentru plata cu anticipatie a sumelor stabilite prin decizie de impunere ce au in vedere definitivarea CASS datorata de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, se acorda o bonificatie de 10% din aceste sume, dacasunt platite integral panala 31 martie 2019, inclusiv. Valoarea bonificatiei diminueaza sumele de plata stabilite prin decizie.

Sursa: DGRFP Craiova

(Visited 2,746 times, 5 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


seven − = 5

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.