Model act aditional majorare salariu, actualizat la zi

Avand in vedere discutiile privind majorarea salariului minim de la 1 noiembrie 2018, va propunem un model de act aditional pentru majorarea salariului, extras din lucrarea 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

 

Antetul societatii

Act aditional nr…………

La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. …… /………..… in registrul general de evidenta a salariatilor.

Incheiat astazi, …………………., intre:
Angajator – persoana juridica SC …………….. SRL, cu sediul in ……………, inregistrata la Registrul Comertului din …………..…… sub nr. ……./………./……….. cod fiscal ………..……., telefon …………………, reprezentata legal prin …………………, in calitate de  ……………………,
si
Salariatul/salariata –  domnul/doamna …………………, domiciliat/a in localitatea ..……………..…, str. ……………….., nr. ……., judetul ..…………………….…., posesor/posesoare a buletinului / cartii de identitate / pasaportului seria  ….. nr. ….., eliberat / eliberata de ……………, la data de ………………, CNP  ………………………., permis de munca seria ………, nr. …………… din data de ……………..…. .
In temeiul art. 17 alin.(5) coroborat cu art. 41 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, partile HOTARASC:
1. Se modifica elementul J – Salariul – pct.1 al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi:
“1. Salariul de baza lunar brut: …… lei.”
2. Celelalte elemente ale contractului individual de munca raman neschimbate.
Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, urmand sa-si produca efectele incepand cu data de …………… .

Angajator,
………………
Reprezentant legal,
……………….

Salariat,
………………

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat sambata, pe Facebook, ca, dupa analiza datelor transmise de Comisia de Prognoza, institutia pe care o conduce lucreaza la cresterea salariului minim pe economie de la 1 noiembrie, existand o diferentiere in functie de studiile angajatilor.

Potrivit documentului prezentat de ministrul Muncii, propunerea este de “Crestere a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la nivelul de 2080 de lei/luna, incepand cu 1 noiembrie 2018.

Totodata, acesta prevede introducerea unui salariu de baza minim brut pe tara garantat la nivelul de 2350 lei/ luna pentru angajatii pe posturi pentru care sunt necesare studii superioare.

Acelasi act prevede si cresterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la nivelul de 2350 lei/luna, pentru angajatii cu 15 ani vechime, incepand cu 1 noiembrie 2018.

Totodata, propunerea este de introducere in Codul Muncii a unui prag minim al raportului salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata/ castig salarial mediu brut la cel putin 45%, incepand cu 2020.

Contabun.ro a mai publicat si:
*CIM cu timp partial: orele muncite in weekend sunt considerate ore suplimentare? Vezi aici raspunsul
*Cum completam in D112 un concediu medical fara stagiul minim de cotizare?

(Visited 10,797 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


four × = 24

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.