Repartizarea trimestriala de dividende: info ANAF

Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate au fost completate pentru inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de distribuire de dividende in cursul exercitiului financiar (trimestrial).

Astfel, entitatile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestriala de dividende, intocmesc situatii financiare interimare formate din :
-bilant si contul de profit si pierdere (entitatile care intra sub incidenta prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014) ;
-situatia pozitiei financiare si situatia rezultatului global (entitatile care intra sub incidenta prevederilor O.M.F.P. nr. 2844/2016).

Situatiile financiare interimare sunt situatii financiare cu scop special, fiind destinate repartizarii de dividende in cursul exercitiului financiar. Acestea au aceeasi structura cu cea aplicabila situatiilor financiare anuale intocmite, veniturile si cheltuielile stabilindu-se cumulat de la începutul exercitiului financiar pana la finele trimestrului pentru care entitatea a optat sa repartizeze dividende.

In vederea intocmirii situatiilor financiare interimare se va realiza inventarierea elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii.

Situatiile financiare interimare se intocmesc pe baza balantei de verificare in care sunt cuprinse rezultatele inventarierii si se depun la unitatile fiscale teritoriale, in termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor.

Baza legala: O.M.F.P. nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare; O.M.F.P. nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare; O.M.F.P. nr. 3.067/2018 pentru completarea unor reglementari contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.792 din 17 septembrie 2018.

Contabun.ro a mai publicat si:
*A aparut bilantul interimar!!!

sursa: DGRFP Craiova

(Visited 456 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


eight − 2 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.