Adeverinta salariat pentru Casa de Sanatate: model nou decembrie 2018

In Monitorul Oficial nr.1036 din 6 decembrie 2018, a fost publicat Ordinul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.1549 din 29 noiembrie 2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, actualizat la zi

Prin acest Ordin avem si un nou model de adeverinta prin care angajatorul confirma ca o anumita persoana are calitatea de asigurat.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice
Denumirea angajatorului . . . . . . . . . .
Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoana fizica)……….
Nr. de inregistrare la registrul comertului . . . . . . . . . .
Nr. de inregistrare . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

ADEVERINTA
Prin prezenta se certifica faptul ca domnul/doamna . . . . . . . . . ., CNP/CIS* . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . .
. . . ., cu domiciliul in . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . .
. ., sectorul/judetul . . . . . . . . . ., are calitatea de salariat incepand cu data de . . . . . . . . . . .
* CIS reprezinta numarul unic de identificare din sistemul de asigurari de sanatate, atribuit de
catre casele de asigurari de sanatate conform legii persoanelor din statele membre ale Uniunii
Europene, Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana, care indeplinesc
conditiile de lucrator frontalier si desfasoara o activitate salariata sau independenta in Romania si
care rezida in alt stat membru in care se intorc, de regula, zilnic ori cel putin o data pe saptamana, precum si coasiguratilor (parintii/sotul/sotia) aflati in intretinerea acestora, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
Persoana mai sus mentionata figureaza in evidentele noastre cu urmatorii coasigurati (sot/sotie,
parinti, aflati in intretinere):
1. nume, prenume . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .;
2. nume, prenume . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .;
3. nume, prenume . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . .

Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de 30 de zile lucratoare de la data emiterii.

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt corecte si complete.

Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .

Contabun.ro a mai publicat si:
* Cum completam in D112 un concediu medical fara stagiul minim de cotizare?
* Concediu medical fara stagiul minim de cotizare – cumul de functii: cum completam stagiul si cum stabilim baza de calcul

(Visited 9,904 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


5 − four =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.