Legea 344/2018: firmele nu vor mai putea transfera bani prin instrumente de plata la distanta fara sa prezinte documete justificative legale

Lege Nr. 344/2018 din 27 decembrie 2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata
EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 3 din 3 ianuarie 2019

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. I Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile
de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 11, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in cazul operatiunilor efectuate prin instrumente de plata cu acces la distanta, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor in contul persoanelor fizice, cu conditia existentei
documentelor justificative legale in evidenta platitorilor.”
2. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Nerespectarea prevederilor art. 6 si art. 11 alin. (1) – (4) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 4.500 lei.”

ART. II
Dispozitiile privitoare la constatarea si sanctionarea contraventiilor pentru nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) si (4) din Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002
privind introducerea sistemelor moderne de plata, cu modificarile si completarile
ulterioare, intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor
art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

(Visited 2,165 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine × 4 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.