Legea 346/2018: modificarea si completarea OG 39/2015 privind cazierul fiscal

LEGE Nr. 346/2018 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal
EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 4 din 3 ianuarie 2019

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART.I
Ordonanta Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 31 august 2015, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu urmatorul cuprins:
“(7^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), in cazul contribuabilului aflat in procedura simplificata de insolventa, a contribuabilului care a intrat in faliment sau a contribuabilului pentru care s-a pronuntat ori a fost adoptata o hotarare de dizolvare, inactivitatea fiscala declarata pentru situatiile prevazute la art. 92 alin. (1) lit. a) – c) si e) – g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se inscrie in cazierul fiscal al practicianului in insolventa desemnat in procedura potrivit legii.”
2. La articolul 5, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Organele competente sa constate faptele prevazute la art. 4 si sa aplice sanctiuni au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data ramanerii definitive a actelor care sanctioneaza fapte care, potrivit legii, se inscriu in cazierul fiscal, neatacate in termenele prevazute de lege, sa comunice aceste acte, in copie, organului fiscal competent in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sanctionat.

Descarca de aici Legea 346/2018, in format PDF

(Visited 364 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


7 − one =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.