ITM: s-a modificat Legea Zilierilor (vezi aici principalale modificari aduse de OUG 114/2018)

ITM aduce la cunostinta modificarea Legii nr. 52/2011, modificata, privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, ca urmare a adoptarii Ordonantei de Urgenta nr.114/2018, publicata in Monitorul Oficial nr.1116/29.12.2018.
Principalele modificari introduse de Ordonanta de Urgenta nr.114/2018 vizeaza urmatoarele aspecte:

1. Modificarea art.13 din Legea nr.52/2011 prin restrangerea activitatilor in care se poate utiliza munca necalificata a zilierilor numai la urmatoarele domenii de activitate:
– agricultura, vanatoare si servicii anexe – diviziunea 01;
– silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere – diviziunea 02;
– pescuit si acvacultura – diviziunea 03;

2.Completarea art.4 din Legea nr.52/2011:
– modificarea duratei in care o persoana poate presta activitati in regim de ziler la 120 de zile intr-un an calendaristic, indiferent de numarul beneficiarilor, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea universitatilor acreditate, precum si in domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile in decursul unui an calendaristic;
– beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice in mod continuu in activitatile de tip zilier.
–daca activitatea depusa de zilier necesita o perioada mai mare de 25 de zile calendaristice in mod continuu, acesta poate fi utilizat pe baza de contract de munca pe perioada determinata.”

3. Modificarea si completarea art.14 din Legea nr.52/2011, modificata, in sensul ca sanctiunea pentru incalcarea prevederilor Legii nr.52/2011, modificata, se poate aplica atat beneficiarului cat zilierului, in cazul depasirii duratei de 120 sau 180 de zile prestate in cursul unui an calendaristic, indiferent de numarul de beneficiari, cu posibilitatea platii a jumatate din minimul amenzii prevazute de lege, in 15 zile de la data inmanarii procesului verbal de contraventie.

EXTRAS OUG nr.114/2018- Monitor Oficial nr.1116/29.12.2018
ART. 65
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu urmatorul cuprins:
“(6) O persoana nu poate presta activitati in regim zilier mai mult de 120 de zile in decursul unui an calendaristic, indiferent de numarul de beneficiari, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea  universitatilor acreditate, precum si in domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile in decursul unui an calendaristic.
(7) Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice in mod continuu in activitatile de tip zilier.
(8) Daca activitatea depusa de zilier necesita o perioada mai mare decat cea prevazuta la alin. (7), acesta poate fi utilizat pe baza de contract de munca pe perioada determinata.”

2. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 13 (1) Munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata:
1. a) agricultura, vanatoare si servicii anexe – diviziunea 01;
2. b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere – diviziunea 02;
3. c) pescuit si acvacultura – diviziunea 03;”

3. La articolul 14 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 14
(1) Urmatoarele fapte savarsite de beneficiar si zilier constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:”

4. La articolul 14 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
“i) nerespectarea de catre zilier a prevederilor art. 4 alin. (6) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei.”
5. La articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3)Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.”

Contabun.ro a mai publicat și:
*ITM: s-a modificat Legea Zilierilor (noutati conform OUG 114/2018)
*Legea nr. 86/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 (legea zilierilor)

sursa: ITM Alba

(Visited 519 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


one × = 6

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.