OPANAF nr. 3.200/2018: actualizare formulare D 101 “Declaratie privind impozitul pe profit” si D 120 “Decond privind accizele”

In Monitorul Oficial nr.18 din 8 ianuarie 2019 a fost publicat Ordinul presedintelui ANAf nr.3.200 din 20 decembrie 2018 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.3.386/2016 privind aprobarea modelului si continutului formularelor “Declaratie privind impozitul pe profit” si 120 “Decond privind accizele”.
In continuare va prezentam cele mai importante modificari:

Anexa nr. 3 “Instructiuni de completare a formularului 101 «Declaratie privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04”, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

b) La capitolul II “Completarea declaratiei”, textul de la punctul 1 “Perioada de raportare” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“1. Perioada de raportare
In rubrica «Anul» se inscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completeaza declaratia (de exemplu: 2018).
Persoanele care intra sub incidenta prevederilor art. 225 sau 227, dupa caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza anul in care au fost realizate veniturile pentru care se solicita regularizarea impozitului retinut.
Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (5^1) si alin. (5^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza anul in care s-a incheiat anul fiscal modificat.
Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza anul inchiderii procedurii de lichidare.
Rubricile privind «Perioada» se completeaza astfel:
– perioada cuprinsa intre data de intai a primei luni din trimestrul in care contribuabilii platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, in cursul anului, realizeaza venituri mai mari de 1.000.000 euro, iar incepand cu trimestrul respectiv devin platitori de impozit pe profit si sfarsitul anului de raportare (de exemplu: 1 iulie 18 – 31 decembrie 18). Microintreprinderile care au subscris un capital social de cel putin 45.000 lei si au cel putin 2 salariati si care opteaza sa aplice prevederile titlului II din Codul fiscal completeaza perioada din anul fiscal pentru care datoreaza impozit pe profit;
– perioada reprezentand anul fiscal modificat, in cazul contribuabililor care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (5^1) si alin. (5^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
– perioada cuprinsa intre prima zi a anului fiscal urmator celui in care a fost deschisa procedura lichidarii si data inchiderii procedurii de lichidare, in cazul contribuabililor care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.”
—-
f) La capitolul II “Completarea declaratiei”, la punctul 3 “Sectiunea B «Date privind impozitul pe profit»”, textul prevazut pentru instructiunile de la randul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Randul 12 – se completeaza cu suma reprezentand cheltuielile cu dobanzile si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic, reportate potrivit art. 40^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la randul «Cheltuieli cu dobanzile si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic reportate pentru perioada urmatoare» din «Declaratia privind impozitul pe profit» depusa pentru anul anterior. De asemenea, in cadrul acestui rand se inscriu si sumele reprezentand cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 27 alin. (5), in vigoare pana la data de 31 decembrie 2017, din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la randul «Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar reportate pentru perioada urmatoare» din «Declaratia privind impozitul pe profit» depusa pentru anii anteriori.”

g) La capitolul II “Completarea declaratiei”, la punctul 3 “Sectiunea B «Date privind impozitul pe profit»”, textul prevazut pentru instructiunile de la randul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Randul 30 – se completeaza cu suma care reprezinta pierderea neta nedeductibila potrivit art. 25 alin.(10) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.”

h) La capitolul II “Completarea declaratiei”, la punctul 3 “Sectiunea B «Date privind impozitul pe profit»”, textul prevazut pentru instructiunile de la randul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Randul 31 – reprezinta valoarea cheltuielilor cu dobanzile si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada urmatoare, potrivit prevederilor art. 40^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste sume reprezinta cheltuielile cu dobanzile si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic inregistrate in anul curent insumate cu cheltuielile cu dobanzile si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic reportate din anul precedent (inclusiv cele reportate potrivit art. 27, in vigoare pana la data de 31 decembrie 2017, din Codul fiscal), care depasesc limitele prevazute la art. 40^2 din Codul fiscal.”

i) La capitolul II “Completarea declaratiei”, la punctul 3 “Sectiunea B «Date privind impozitul pe profit»”, dupa instructiunile de la randul 42.3 se introduce un nou text, cu urmatorul cuprins:
“Randul 42.3.1 – se inscrie suma ce reprezinta scutirea de impozit pe profit, in conformitate cu prevederile Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

Descarca de aici OPANAF nr. 3.200/2018, in format PDF

(Visited 551 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


seven + 4 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.