Modificari Codul de Procedura Fiscala aduse de Legea 30/2019

ANAF va aduce la cunostinta aparitia urmatoarelor acte normative:
Legea nr. 30 din 10 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare (Monitorul Oficial nr. 44 din 16 ianuarie 2019).

Precizari suplimentare:

LEGEA 30 – MODIFICARI SI COMPLETARI CODUL DE PROCEDURA FISCALA

– in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central, procedurile de administrare se realizeaza in functie de clasa/subclasa de risc fiscal in care sunt incadrati contribuabilii ca urmare a analizei de risc efectuate de organul fiscal.

– Contribuabilii se incadreaza in 3 clase principale de risc, dupa cum urmeaza:
a) contribuabili cu risc fiscal mic;
b) contribuabili cu risc fiscal mediu;
c) contribuabili cu risc fiscal ridicat.

– Criteriile generale in functie de care se stabileste clasa/subclasa de risc fiscal sunt urmatoarele:
a) criterii cu privire la inregistrarea fiscala;
b) criterii cu privire la depunerea declaratiilor fiscale;
c) criterii cu privire la nivelul de declarare;
d) criterii cu privire la realizarea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si catre alti creditori.

– in scopul comunicarii actelor administrative prin mijloace electronice de transmitere la distanta, organul fiscal central poate sainregistreze din oficiu contribuabilii/platitorii in sistemul de comunicare electronica prin mijloace electronice de transmitere la distanta. Procedura de inregistrare din oficiu se aprobaprin ordin al ministrului finantelor publice.

– Organele fiscale au obligatia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane juridice (au fost scoase persoanele fizice) care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii.

– Somatia (in cazul inceperii executarii silite) va cuprinde si: numarul dosarului de executare, suma pentru care se incepe executarea silita, termenul in care cel somat urmeaza sa plateasca suma prevazuta in titlul executoriu, indicarea consecintelor nerespectarii acesteia, precum si posibilitatea de a intra intr-o procedurade mediere.

– in vederea realizarii procedurii de mediere debitorul notifica organul fiscal cu privire la intentia sa in termen de 15 zile de la primirea somatiei. La notificare se anexeaza documente si informatii care sa sustina situatia sa economica si financiara.

– in termen de maximum 10 zile de la primirea notificarii, organul fiscal are obligatia sa organizeze intalnirea cu contribuabilul in vedereaprocedurii de mediere.

– Procedura de mediere consta in:
a) clarificarea intinderii obligatiei fiscale inscrise in somatie, daca respectivul debitor are obiectii cu privire la aceasta;
b) analiza de catre organul fiscal impreunacu debitorul a situatiei economice si financiare a debitorului in scopul identificarii unor solutii optime de stingere a obligatiilor fiscale, inclusiv posibilitatea de a beneficia de inlesnirile la plata prevazute de lege.

– Rezultatul medierii, precum si solutiile optime de stingere a obligatiilor fiscale se consemneaza intr-un proces-verbal. in situatia in care in termen de 15 zile de la finalizarea medierii nu se stinge debitul sau nu se solicita inlesnirea la plata, organul fiscal continua masurile de executare silita.

– Procedura de executare silitanu incepe de la data la care debitorul notifica organului fiscal intentia de mediere. Pe parcursul procedurii de mediere organul fiscal poate dispune masuri asiguratorii.

PREVEDERI TRANZITORII

– Prevederile art. 123^1 (Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinatiei unei sume din impozit) se aplica si in situatia in care contribuabilii si-au exprimat, panala data intrarii in vigoare a prezentei legi, optiunea privind distribuirea din impozitul pe venit a unei sume reprezentand cota de 2% sau 3,5% din acesta, conform dispozitiilor art. 68^1 alin. (11), art. 72 alin. (11) si art. 79 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cumodificarile si completarile ulterioare, prin reinnoirea acesteia conform art. 123^1 alin. (2), in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sub sanctiunea decaderii.

– Prin derogare de la prevederile art. 4 din Codul fiscal, prevederile legii intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, cu exceptiile stipulate expres (unele prevederi se aplica incepand cu 1 ianuarie 2019, iar altele incepand cu 1 aprilie 2019)

Descarca de aici Legea 30/2019, in format PDF.

sursa: A.J.F.P. Mehedinti

(Visited 935 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


two + 9 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.