Formularul 402: precizari ANAF privind completarea si depunerea

Formularul 402 se depune de catre platitorii veniturilor de natura salariala sau asimilate salariilor/remuneratiilor administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile din astfel de remuneratii. Beneficiarii de venit, pentru care se completeaza formularul 402, sunt persoanele fizice rezidente in alte state membre ale Uniunii Europene, care:

– au realizat venituri din Romania din salarii sau asimilate salariului, in baza contractului individual de munca sau in baza raportului de serviciu, dar si din orice alte activitati dependente, la entitatile raportoare din Romania;

– au realizat venituri de la entitatile raportoare din Romania, in calitate de administratori sau persoane asimilate acestora, ca urmare a activitatii de conducere si administrare, exercitate in sensul legislatiei in materie din Romania (de exemplu, administratori, directori, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, membrii consiliului de administratie).

Tipurile de venit pentru care se depune formularul 402
– indemnizatie bruta a administratorilor;
– sume din profitul net;
– remuneratii obtinute de directori in baza unui contract de mandat;
– remuneratii suplimentare obtinute de membrii consiliului de administratie;
– indemnizatii ale directorilor -cum ar fi: indemnizatii de conducere, in consiliul de administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere;
– venituri brute din salarii;
– bonusuri, comisioane, onorarii;
– indemnizatie de loialitate ;
– indemnizatii in legatura cu mutarea (reinstalarea) in cadrul serviciului, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;
– avantaje primite in legatura cu activitatea desfasurata ;
– avantaje reprezentand cazare sau beneficii similarei;
– primele de asigurare platite de catre entitatea raportoare pentru beneficiar de venituri, altele decat contributiile obligatorii;
– avantaje sub forma de stock options si actiuni;
– daune (conform art. 137^1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale).

Termenul de depunere
Formularul 402 se depune anual, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.

Organul fiscal competent
Declaratia se depune la organul fiscal la care entitatea raportoare este inregistrata in evidenta fiscala.

Depunerea declaratiei
Declaratia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Baza legala: Ordinul ANAF 2727/2015, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala art. 60 alin. (1) si (3), art. 291 alin. (1) lit. a), b) si c).

sursa: DGRFP Brașov

(Visited 452 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


eight − 3 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.