15 martie 2019 – termenul limita pentru depunerea formularului 230

Persoanele fizice, care in anul 2018 au realizat venituri din salarii si asimilate salariilor si/sau venituri din pensii din Romania, pot solicita organului fiscal central competent directionarea sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, prin depunerea formularului 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii”, dupa cum urmeaza :
a) 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult;
sau b) 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii;
sau c) 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.

Formularul 230 se depune si de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si/sau pensii din strainatate, impozabile in Romania, conform legii.

Formularul 230 se completeaza in doua exemplare si se depune la organul fiscal central competentpana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Pentru anul 2018, termenul de depunere este 15 martie 2019 inclusiv.

Organul fiscal central competent este :
– organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
– organul fiscal central competent pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si/sau venituri din pensii si opteazapentru directionarea sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea mai multor entitati nonprofit/unitati de cult, precum si pentru acordarea de burse private, completeaza in mod corespunzator formularul “Anexa nr. . . . . . . . . . . la Cererea privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii”.

Formularul 230 se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, potrivit dispozitiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire. Formularul 230 poate fi transmis si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, respectiv prin intermediul prin intermediul serviciului Spatiul privat virtual.

Baza legala: O.P.A.N.A.F. nr.50/11.01.2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de catre organul fiscal central a sumei reprezentand 2% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteazasi functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentand 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii, precum si a modelului si continutului unor formulare , publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 40 din 15 ianuarie 2019

sursa: DGRFP Craiova

(Visited 929 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


7 + eight =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.