Bilant la 31.12.2018: info suplimentare ANAF

Persoanele prevazute la articolul 1 alineatele (1) – (4) din Legea contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate si de reglementarile contabile aplicabile, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale sau raportari contabile anuale, dupa caz, incheiate la 31 decembrie 2018, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, la urmatoarele termene:

Situatii financiare anuale:
– societatile, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitati din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul instrainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European – in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiuluifinanciar, respectiv pana cel tarziu la data de 30 mai 2019 ;
– pentru celelalte persoane prevazute la articolul 1 alineatele (1) – (3) din Legea 82/1991, printre care si asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial – in termen de 120 dezile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv pana cel tarziu la data de 30 aprilie 2019.

Raportari contabile anuale:
– subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European – in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar pana cel tarziu la datade 30 mai 2019;
– persoanele juridice aflate in lichidare – in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, respectiv pana cel tarziu la 31 martie 2019;
– entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul MFP nr. 2.844/2016, cu modificarileşi completarile ulterioare, inclusiv cele al caror exercitiu financiar difera de anul calendaristic şisocietatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piatareglementata – in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv pana cel tarziu la data de 30 mai 2019.

Descarca de aici Intocmirea si depunerea situatiilor financiare pentru anul 2018, elaborat de catr DGRFP Brasov

Contabun.ro a mai publicat si:
*Bilant la 31.12.2018: ordinul 10/2019 privind intocmirea si depunerea acestuia
*Termen depunere bilant la 31.12.2018 (ordinul 10/2019)
*Bilant la 31.12.2018: a aparut PDF-ul inteligent pentru generarea formularelor

(Visited 1,192 times, 6 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


8 − five =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.