Amenzi pentru angajatori: Codul Muncii 2019

*nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara: amenda de la 300 lei la 2.000 lei

*incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5) (la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate): amenda de la 300 lei la 1.000 lei

*impiedicarea sau obligarea, prin amenintari ori prin violente, a unui salariat sau a unui grup de salariati sa participe la greva ori sa munceasca in timpul grevei: amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei

*stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale: amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei

*primirea la munca a unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca: amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata

*primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in REVISAL cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii: amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata

*primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat: amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata

*primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial: amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana identificata

*prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca: amenda de la 500 lei la 1.000 lei

*incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 139 si 142 (zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza): amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei

*incalcarea obligatiei prevazute la art. 140 (prin hotarare a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unitatile sanitare si pentru cele de alimentatie publica, in scopul asigurarii asistentei sanitare si, respectiv, al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate, a caror aplicare este obligatorie): amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei

*nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara: amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei

*nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal: amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei

*neacordarea indemnizatiei prevazute la art. 53 alin. (1) (pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariatii implicati in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat), in cazul in care angajatorul isi intrerupe temporar activitatea cu mentinerea raporturilor de munca: amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei

*incalcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte: amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei

*incalcarea de catre angajator a obligatiei prevazute la art. 27 (o persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci) si 119 (angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru.): amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei

*nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea de catre angajator a demisiei: amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei

*incalcarea prevederilor art. 16 alin. (3) (angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca): amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei.

*incalcarea prevederilor art. 16 alin. (4) (angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc): amenda de 10.000 lei

Contabun.ro a mai publicat si:
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizat la zi

(Visited 4,520 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine × 1 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.