Procedura privind cesiunea creantelor bugetare datorate de debitorii in insolventa a fost elaborata

Potrivit prevederilor art. 264^1 din Codul de procedura fiscala, creditorul bugetar (ANAF) poate cesiona creantele bugetare datorate de debitorii aflati in procedura insolventei daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) pretul cesiunii este cel putin egal cu valoarea creantelor bugetare, asigurandu-se recuperarea integrala a creantelor bugetare inscrise in tabelul definitiv de creante;
b) plata pretului cesiunii şi recuperarea creantelor bugetare se realizeaza intr-o perioada demaximum 3 ani de la data incheierii contractului de cesiune;
c) cesionarul justifica un interes public in vederea cesionarii creantei.

In situatia in care plata pretului cesiunii se face intr-o perioada mai mare de 30 de zile de la data incheierii contractului de cesiune, se datoreaza dobanzi.

Daca cesionarul nu plateşte creditorului bugetar, la termenele prevazute in contract, pretul cesiunii, contractul de cesiune reprezinta titlu executoriu pentru creditorul bugetar. in situatia in care exista mai multi ofertanti, cesiunea de creanta se va realiza ca urmare a unei proceduri competitive organizate de catre creditorul bugetar bazate pe criteriul celui mai mare pret al cesiunii oferit şi pe al celui mai scurt termen de plata a pretului cesiunii.

Prin Ordinul 942 se aproba Procedura privind cesiunea creantelor bugetare datorate de debitorii aflati in procedura insolventei, precum şi modelele formularelor utilizate in cadrul acesteia:
a) Referat privind demararea procedurii de cesiune a creantelor bugetare;
b) Anunt privind invitatia de participare la procedura competitiva organizata in vederea cesiunii creantelor bugetare;
c) Oferta pentru cesiunea creantelor bugetare;
d) Decizie privind stabilirea rezultatului selectiei cesionarului pentru recuperarea creantelor bugetare;
e) Acord de principiu pentru cesiunea creantelor bugetare;
f) Referat pentru aprobarea contractului de cesiune;
g) Contract de cesiune a creantelor bugetare.

Prin justificarea unui interes public se poate intelege:
a)justificarea necesitatii cesiunii creantei in vederea mentinerii scopului pentru care cesionarul a fost autorizat/contractat de o autoritate sau institutie publica sa presteze un serviciu public şi care se afla sub supravegherea şi controlul unei autoritati sau institutii publice;
b) justificarea necesitatii cesiunii creantei ca fiind de interes public, in vederea rezolvarii oricaror probleme, fapte sau evenimente locale ori nationale cu semnificatie pentru viata comunitatii;
c) orice alte justificari din partea cesionarului, relevante in dovedirea interesului public privind cesiunea creantei.
Baza legala: Ordinul preşedintelui ANAF nr. 942 din 4 aprilie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creantelor bugetare datorate de debitorii aflati in procedura insolventei (Monitorul Oficial nr. 285 din 15 aprilie 2019).

sursa: DGRFP Ploiesti

(Visited 312 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


7 × five =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.