Legea 89/2019: modificarea si completarea OUG 111/2010 (concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor)

In Monitorul Oficial nr. 340 din 3 mai 2019 s-a publicat Legea nr. 89/2019 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri privind recuperarea debitelor reprezentand indemnizatie pentru cresterea copilului.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

In continuare va prezentam cele mai importante modificari:
1. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmatorul cuprins:
Art. 9^1. – In situatia in care persoana care a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului naste unul sau mai multi copii ori se afla intr-o noua situatie dintre cele prevazute la art. 8 alin. (2) intr-o perioada de pana la 12 luni de la finalizarea concediului pentru cresterea copilului anterior, daca din calculul indemnizatiei conform art. 2 alin. (2) rezulta un cuantum al indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului mai mic decat cuantumul indemnizatiei primit anterior nasterii celui din urma copil, se acorda indemnizatia lunara pentru cresterea copilului primita pentru copilul anterior.

2. La articolul 16 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) realizeaza, in decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu, al caror nivel net nu depaseste de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2).

3. La articolul 24, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:( 3^1) Nu se considera culpa a persoanei, in sensul prevederilor alin. (3), nedeclararea veniturilor pentru care persoana indreptatita si-a indeplinit obligatiile fiscale prevazute de lege, situatie in care se aplica dispozitiile alin. (2).

4. La articolul 25, alineatul (1) si litera b) a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Art. 25. – (1) Angajatorul are obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1) si la art. 11 alin. (1) lit. a). Perioada de acordare se stabileste de comun acord cu angajatul.
b) salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie prevazut la art. 7 alin. (1);”.

5. La articolul 25 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
c) salariatei/salariatului care se afla in concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 11 alin. (1) lit. a).

6. La articolul 25, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
(5) In situatia prevazuta la art. 7 alin. (2), salariata/salariatul are obligatia de a anunta, in scris, angajatorul cu cel putin 30 de zile inainte intentia de reluare a raportului de munca sau de serviciu.
(6) Este interzis angajatorului sa restrictioneze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de insertie prevazut la art. 7 alin. (2), daca aceasta/acesta si-a indeplinit obligatia prevazuta la alin. (5).

(Visited 993 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


5 − = one

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.