Legea 93/2019: modificarea Codului muncii

In Monitorul Oficial nr.354 din 8 mai 2019 a fost publicata legea nr.93 din 6 mai 2019 pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

1. La articolul IV punctul 1, litera c) a alineatului (1) al articolului 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
” c) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter exceptional, pentru salariata care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la varsta de 65 de ani; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II;”.

2. La articolul IV, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu urmatorul cuprins:
” 21. La articolul 56, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
« (4) Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile inainte de data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare si cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi mentinut in aceeasi functie maximum 3 ani peste varsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de munca.»”

3. La articolul VI, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmatorul cuprins: 11. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu urmatorul cuprins:
« Art. 71. – Ucenicii care, dupa perioada de proba, inceteaza contractul de ucenicie din motive imputabile lor pot beneficia de un alt program de ucenicie numai dupa o perioada de 2 ani de la data incetarii contractului de ucenicie.»”

4. La articolul VI punctul 4, litera d) a articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:” d) se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau au restrictii asupra acestora.”

Contabun.ro a mai publicat si:
*Decizia CCR nr.387/2018: CIM nu va inceta de drept daca salariata opteaza pentru pensionarea la 65 de ani
*Salariat in concediu medical prezinta decizie de pensionare. Cand inceteaza CIM?

(Visited 2,349 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.