Stagiul de cotizare si baza de calcul in cazul concediului medical: diferente si mod de calcul

Potrivit prevederilor art.7 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediilor medicale si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

Iar la art.6 alin.(2) din Normele de aplicare a OUG nr.158/2005, aprobate prin Ordinul nr. 15/2018/1311/2017, aflam ca in cazul in care nu au fost realizate venituri in ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, stagiul de asigurare se considera realizat daca prin insumarea perioadelor din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezulta un numar de zile de stagiu de asigurare cel putin egal cu numarul total de zile lucratoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.

Stagiul minim de asigurare se constituie si din insumarea perioadelor asimilate stagiului de asigurare prevazute la art. 8 alin. (2) din OUG nr. 158/2005, precum si a perioadelor in care persoanele asigurate au beneficiat de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca suportate de fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Art.8 alin.(2) din OUG nr.158/2005 prevede ca se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care:

a) asiguratul beneficiaza de concediile ti indemnizatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

b) a beneficiat de pensie de invaliditate;

c) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma organizat in prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate, in conditiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricola sau cu adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior;

d) a beneficiat de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, de indemnizatie pentru cretterea copilului potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul ti indemnizatia lunara pentru cretterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile ti completarile ulterioare.

Iar la alin.(3) de la art.8 aflam ca perioadele prevazute la alin. (2) se asimileaza stagiului de cotizare numai daca in aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare in intelesul prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Ca si exceptie, potrivit prevederilor art.9 si art. 31 din OUG nr.158/2005, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului. Fara conditie de stagiu de cotizare se acorda si concediul si indemnizatia de risc maternal.

In ceea ce priveste baza de calcul, potrivit prevederilor art.10 alin.(1) din OUG nr.158/2005, baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia asiguratorie pentru munca.

Iar la art.10 alin.(4) din OUG nr.158/2005 aflam ca, in situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care se constituie baza de calcul a indemnizatiilor se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. 8 alin. (2), veniturile care se iau in considerare sunt:

a) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii, pentru perioadele prevazute la art. 8 alin. (2) lit.a) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;

b) salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b) si c) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de pensie de invaliditate sau au urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma organizat in prima sesiune;

c) indemnizatiile de care au beneficiat asiguratii, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. d) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, de indemnizatie pentru cresterea copilului potrivit OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, modificata si completata.

Ca exceptie,  in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA si in cazul riscului maternal, situatii in care asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie de asigurari sociale fara conditii de stagiu de cotizare, daca stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31, baza de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie media veniturilor lunare realizate sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate (a se vedea art.10 alin.(6) din OUG nr.158/2005).

Prin urmare, trebuie sa facem diferenta intre stagiul de cotizare si baza de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate. Stagiul de cotizare ne arata daca salariatului i se pot plati zilele de concediu medical. In cazul in care nu au fost realizate venituri in ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, stagiul de asigurare se considera realizat daca prin insumarea perioadelor din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezulta un numar de zile de stagiu de asigurare cel putin egal cu numarul total de zile lucratoare din ultimele 6 luni.

In ceea ce priveste stabilirea bazei de calcul, ne raportam strict la ultimele 6 luni anterioare lunii cu medical. Un salariat poate sa aiba stagiu complet, a lucrat 7 luni in ultimele 12 luni anterioare lunii cu medical, dar in ultimele 6 luni are lucrate doar 2 luni, ca exemplu. In aceasta situatie baza de calcul se constituie din veniturile si zilele lucrate in cele 2 luni.

(Visited 2,923 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


six − = 2

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.