Concediul fara plata se inregistreaza in Revisal?

Codul muncii republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art.153 ca
pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concedii fara plata. Durata
concediului fara plata se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul
intern.

Iar potrivit art.54 din Codul muncii, contractul individual de munca poate fi suspendat, prin
acordul partilor, in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale.

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

Perioada, cauzele de suspendare si data incetarii suspendarii contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale, se inregistreaza in Revisal si se transmit catre Inspectoratul teritorial de munca cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii/datei incetarii suspendarii, cu exceptia situatiei absentelor nemotivate cand transmiterea in registru se face in termen de 3 zile lucratoare de la data suspendarii (a se vedea art.3 alin.(2) lit.o) si art.4 alin.(1) lit.e) din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor).

Prin urmare, apreciem ca suspendarea contractului de munca ca urmare a concediului fara plata se inregistreaza in Revisal. Initiativa suspendarii contractului de munca o are salariatul care poate solicita, in scris, acordarea concediului fara plata, justificand necesitatea acestuia. Angajatorul, in baza cererii salariatului si in baza reglementarilor interne din contractul colectiv de munca aplicabil sau din regulamentul intern, va aproba cererea, va intocmi decizia de suspendare a contractului individual de munca si va inregistra suspendarea in Revisal cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii.

Codul muncii nu prevede o durata maxima a concediului fara plata. Angajatorul este cel care stabileste intern, prin contractul colectiv de munca, unde este cazul, sau prin regulamentul intern, durata maxima a concediului fara plata pe care salariatul o poate solicita in decursul unui an de zile.

(Visited 2,739 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.