OPANAF 2227/2019 – F 300 Decont de taxa pe valoare adaugata

In Monitorul Oficial nr.687 din 20 august 2019 a fost publicat Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.2227 din 12 august 2019 pentru aprobarea modelului si continutului fomularului 300 Decont de taxa pe valoare adaugata.

Avand in vedere art. 323 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si avizul conform al Ministerului Finantelor Publice comunicat prin Adresa nr. 783.838 din 9.08.2019,

in temeiul art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. –
Se aproba modelul si continutul formularului (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata”, prevazut in anexa nr. 1.

Art. 2. –
Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2.

Art. 3. –
Caracteristicile de tiparire, modul de utilizare si pastrare al formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.

Art. 4. –
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5. –
Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care efectueaza in perioada de raportare numai operatiuni in interiorul tarii pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea casutei corespunzatoare din programul de asistenta pus la dispozitie pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 6. –
Decontul de taxa pe valoarea adaugata prevazut la art. 1 se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii iulie 2019.

Art. 7. –
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VII “Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezinta trimiteri la titlul VII “Taxa pe valoarea adaugata” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8. –
Structurile competente din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice si organele fiscale centrale din subordine vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. –
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Descarca de aici Instructiunile de completare ale formularului 300

(Visited 468 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


one − 1 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.