Inregistrarea la organul fiscal a contractelor de locatiune

Contractele de locatiune* incheiate prin inscris sub semnatura privata pot fi inregistrate la organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin depunerea:

Cererii de inregistrare a contractelor de locatiune**insotita de o copie a contractului de locatiune cu inscrierea mentiunii “conform cu originalul” de catre locator si semnarea acestuia.

DEPUNEREA CERERII:
Cererea, insotita de copia contractului de locatiune, se depune la registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Organul fiscal central competent este:
– organul fiscal central in a carui evidenta locatorul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii;
– organul fiscal central in a carui raza teritoriala locatorul, persoana fizica rezidenta, are domiciliul fiscal, potrivit legii;
– organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul care face obiectul contractului de locatiune – in cazul persoanelor fizice nerezidente.

Modificarea sau incetarea contractului de locatiune:

Modificarea sau incetarea contractului de locatiune pot fi inregistrate de locator la organul fiscal, prin depunerea cererii, avand bifata in formular casuta “Modificare” sau “incetare”, dupa caz, insotita de documentele justificative.
Data inregistrarii contractului de locatiune, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este data inregistrarii cererii la organul fiscal sau data inregistrarii acesteia pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic de confirmare, dupa caz.

Registrul contractelor de locatiune
Organul fiscal organizeaza evidenta contractelor de locatiune in Registrul contractelor de locatiune care se conduce informatizat.

Inregistrarea in Registrul contractelor de locatiune se efectueaza in maximum 5 zile de la data depunerii cererii.

*Locatiunea este contractul prin care o parte, numita locator, se obligasa asigure celeilalte parti,numite locatar, folosinta unui bun pentru o anumita perioada, in schimbul unui pret, denumit chirie. (articolul 1777 din Codul civil)
** Modelul Cererii este prevazut in anexa nr. 2 la Ordinul ANAF 114/2019

Baza legala: Ordinul ANAF 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului “Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune”

sursa: DGRFP Brasov

(Visited 305 times, 1 visits today)

One Response to Inregistrarea la organul fiscal a contractelor de locatiune

  1. Lucia says:

    O institutie scolara daca inchirieaza un anumit spatiu trebuie sa se inregistreze in registrul conttractelor de locatiune la anaf?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 8 = twelve

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.