Fisa de informare a salariatului la modificarea contractului individual de munca (DOC)

Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a salariatului se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului aditional, dupa caz.

In continuare va prezentam un model de Fisa de informare a salariatului la modificarea contractului individual de munca, extras din lucrarea 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizat la zi

Antetul societatii

Fisa de informare a salariatului la modificarea contractului individual de munca

(in conformitate cu prevederile art.17 din Codul muncii, republicat)

SC ……… SRL cu sediul in ……………., inregistrata la Registrul Comertului din ……….., sub nr. ………, cod fiscal ……….., telefon ………….., reprezentata legal prin ……………., in calitate de angajator,
informeaza pe
Domnul/doamna ……………., domiciliat/domiciliata in localitatea ……………., str. …………….. nr. ………., judetul/sectorul ……………, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ……… nr. ………, eliberat/eliberata de ………….., la data de ………., cod numeric personal …………………, in calitate de salariat al societatii incadrat in functia de ………………., cu privire la clauzele contractului individual de munca, incheiat si inregistrat sub nr………/…………. in registrul general de evidenta a salariatilor, pe care le propune spre modificare, dupa cum urmeaza:
-La elementul ………: …………………………………………………………………..;
-La elementul ………: ……………………………………………………………………;
-La elementul ………: ……………………………………………………………………;

Angajator
SC ……. SRL
Reprezentant legal
…………………….

Contabun.ro a a mai publicat si:
*Fisa postului: model DOC si PDF
*Cerere de angajare: formular actualizat la zi
*Fisa de informare a salariatului la angajare: 14 elemente obligatorii

(Visited 1,944 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− three = 6

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.