OPANAF 2862/2019: stabilire din oficiu impozit persoane fizice (info suplimentare ANAF)

ANAF va aduce la cunostinta aparitia urmatoarelor acte normative: Ordinul presedintelui ANAF nr. 2862 din 24 octombrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 897 din 6 noiembrie 2019).

Precizari suplimentare:
OPANAF 2862 – STABILIRE DIN OFICIU IMPOZIT PERSOANE FIZICE

*Prevederile prezentului ordin se aplica pentru stabilirea din oficiu a impozitului anual datorat de persoanele fizice pentru veniturile realizate incepand cu anul fiscal 2018.

*Nedepunerea declaratiei de impunere da dreptul ANAF de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil/impozitul anual datorat, pe fiecare sursa si categorie de venit, potrivit Codului de procedura fiscala.

*Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit se efectueaza de catre compartimentul cuatributii de gestiune registru contribuabili si declaratii fiscale persoane fizice.

*Compartimentul de specialitate genereaza Lista persoanelor fizice care au obligatia depunerii declaratiei de impunere pe baza informatiilor existente in evidenta fiscala constituita pe baza datelor declarate de contribuabili, platitorii de venituri sau intermediarii/societatile de administrare a investitiilor/societatile de investitii auto administrate, dupa caz, in functie de natura venitului realizat, precum si din schimbul de informatii intre ANAF si autoritati fiscale din strainatate.

*Lista va cuprinde persoanele fizice care au realizat, in anul de impunere, urmatoarele tipuri de venit:
a) activitati independente pentru care venitul net se stabileste in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
b) drepturi de proprietate intelectuala pentru care venitul net se stabileste in sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decat cele pentru care impozitul se retine la sursa;
c) cedarea folosintei bunurilor pentru care venitul net se stabileste in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
d) cedarea folosintei bunurilor pentru care venitul net se stabileste pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu exceptia veniturilor din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria este exprimata in lei si pentru care nu s-a exercitat optiunea pentru stabilirea venitului net anual in sistem real;
e) activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
f) silvicultura si/sau piscicultura;
g) cedarea folosintei bunurilor pentru care venitul net se stabileste pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru care chiria este exprimata in lei, in conditiile derularii contractului de inchiriere in anul de impunere;
h) activitati independente pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, in conditiile continuarii activitatii in anul de impunere;
i) cedarea folosintei bunurilor calificata in categoria venituri din activitati independente, impuse pe baza normelor de venit, in conditiile continuarii activitatii in anul de impunere;
j) transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare,inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar;
k) venituri din activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit;
l) venituri din strainatate pentru care exista obligatia depunerii declaratiei de impunere, potrivit legii.

*In termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declaratiilor de impunere, compartimentul de specialitate, prin aplicatia informatica, emite Lista persoanelor fizice care nu au depus declaratia de impunere, prin compararea Listei persoanelor fizice care au obligatia depunerii declaratiei de impunere cu Lista persoanelor fizice care au depus declaratia de impunere.

*In termen de 15 zile de la emiterea Listei persoanelor fizice care nu au depus declaratia de impunere, compartimentul de specialitate emite si comunica persoanelor din lista Notificarea privind nedepunerea la termen a declaratiei de impunere.

*In termen de 15 zile de la data comunicarii notificarilor privind nedepunerea in termen a declaratiilor de impunere, compartimentul de specialitate actualizeaza Lista contribuabililor care nu au depus declaratia de impunere, prin eliminarea din aceasta a contribuabililor care, ca urmare a notificarii primite, au depus declaratia de impunere.

*Dupa parcurgerea etapelor procedurale de mai sus, compartimentul de specialitate genereaza Lista persoanelor fizice care urmeaza a fi impuse din oficiu.

*Estimarea bazei de impozitare se efectueaza pe baza tuturor informatiilor existente la dosarul fiscal al contribuabilului sau a informatiilor existente in evidenta fiscala,dupa caz, referitoare la anul de impunere sau anii anteriori, dupa caz, din cadrul perioadei de prescriptie a dreptului de a stabili creante fiscale.

*Impozitul anual datorat/Impozitul pe venitul/castigul net anual datorat se stabileste de organul fiscal prin aplicarea cotei de impozitare prevazute de legislatia in vigoare pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu asupra bazei de impozitare estimate.

*Formularul 256 “Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice” se emite de compartimentul de specialitate in doua exemplare, din care:
a) un exemplar se comunica contribuabilului;
b) un exemplar se pastreaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

*In cazul in care, in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declaratia de impunere privind obligatiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere din oficiu se anuleaza la data depunerii declaratiei de impunere.

*In cazul in care contribuabilul depune declaratia de impunere privind obligatiile care au format obiectul impunerii din oficiu dupa termenul de 60 de zile, compartimentul de specialitate comunica contribuabilului faptul ca sumele stabilite prin decizia de impunere din oficiu se mentin.

*In situatia in care informatiile si documentele necesare pentru aplicarea proce-durilor de impunere din oficiu nu sunt disponibile, compartimentul de specialitate intocmeste, pentru fiecare an fiscal, o lista a persoanelor fizice pentru care nu exista informatiile necesare impunerii din oficiu pe care o transmite anual, pana la data de 31 martie inclusiv a anului urmator celui in care persoanele fizice au fost incluse in lista, structurilor din cadrul ANAF cu atributii de inspectie fiscala persoane fizice.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Ordin 2862/2019: aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice

sursa: DGRFP Craiova

(Visited 155 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− six = 3

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.