OPANAF 3008/2019: modificari procedura eliberare CAF

ANAF va aduce la cunostinta aparitia urmatoarelor acte normative: Ordinul presedintelui ANAF nr. 3008 din 7 noiembrie 2019 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora (Monitorul Oficial nr. 945 din 26 noiembrie 2019).

Precizari suplimentare: OPANAF 3008 – MODIFICARI PROCEDURA ELIBERARE CAF

-Modificarile succesive aduse Codului de procedura fiscala in ultima perioada aucondus si la necesitatea modificarii procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala (CAF). Astfel, au fost avute in vedere urmatoarele aspecte:
*reglementarea modalitatii de eliberare a CAF pentru asocierile si entitatile fara personalitate juridica, caz in care cererea se depune la organul fiscal central in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal, iar CAF nu contine informatii cu privire la modul de indeplinire al obligatiilor fiscale de catre membriiacestora;
*stabilirea termenului de 90 de zile ca si perioada de utilizare a CAF pentru persoanele fizice care nu desfasoara activitati economice in mod independent sau nu exercita profesii libere si a unui termen de 30 de zile pentru celelalte categorii de contribuabili;
*neincluderea la sectiunea A a CAF, datorita faptului ca nu sunt considerate obligatii fiscale restante, a:
a) obligatiilor fiscale pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii, daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata;
b) sumelor reprezentand creante fiscale care, ulterior deschiderii procedurii insolventei, nu sunt admise la masa credala potrivit legii, sub rezerva ca debitorul sa nu fi fost condamnat pentru bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se fi stabilit raspunderea pentru efectuarea de plati ori transferuri frauduloase, inclusiv in cazul atragerii raspunderii acestuia, potrivit legii;
c) sumelor reprezentand creante fiscale care, ulterior deschiderii procedurii reorganizarii judiciare, nu sunt acceptate in planul de reorganizare confirmat de judecatorul sindic, sub rezerva ca debitorii sa se conformeze planului de reorganizare aprobat;
d) sumelor reprezentand creante fiscale inscrise in titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata in rate, in limita diferentei de pret ce a fost aprobata la plata in rate;
e) obligatiilor fiscale stabilite in acte administrative fiscale contestate potrivitlegii, care sunt garantate potrivit art. 210 – 211 sau art. 235 din Codul deprocedura fiscala.

– completarea mentiunilor relevante pentru situatia fiscala a contribuabililor din certificatul de atestare fiscala cu situatia in care suma obligatiilor fiscale datorate de contribuabil este mai mica sau egala cu sumele certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de incasat de la autoritatile contractante, precum si cea in care contribuabilul inregistreaza obligatii fiscale care constituie conditie de acordare a inlesnirilor la plata.

-precizarea celor trei modalitati de transmitere pe cale electronica a certificatelor de atestare fiscala, respectiv prin SPV, prin sistemul informatic PATRIMVEN si prinintermediul SISTEMUL INFORMATIC pus la dispozitia institutiilor de credit, inspatiul privat de pe portalul ANAF.

– posibilitatea organului fiscal de a indrepta orice eroare materiala din certificatul de atestare fiscala, prin intocmirea unui act de indreptare a erorii materiale.

Noile prevederi intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii inMonitorul Oficial.

sursa: DGRFP Craiova

(Visited 328 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− one = 2

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.