Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii

Reamintim ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, suma stabilita in bani care nu include sporuri si alte adaosuri, se va majora de la 2080 lei lunar cat este in prezent la 2230 lei lunar incepand cu data de 1 ianuarie 2020, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 13,327 lei/ora, in baza HG nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.1010 din 16 decembrie 2019.

Pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se mentine pentru anul 2020 la 2350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora.

Se mentine la minimum 3000 lei lunar si salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru salariatii din domeniul contructiilor, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 17,928 lei/ora, in baza art.71 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste prevederi se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

Va prezentam mai jos un model de decizie colectiva / decizie de constatare privind majorarea salariului de baza lunar brut prin efectul legii, cu explicatii:

Antetul societatii

Decizie colectiva / de constatare[1] nr. ………/…………….

privind majorarea salariului de baza lunar brut prin efectul legii[2]

 

Avand in vedere prevederile art.164 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere dispozitiile HG nr.935/2019[3] pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr. 1010 din 16 decembrie 2019.

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii, reprezentantul legal al SC ……… SRL  emite urmatoarea

Decizie:

Art.1. Incepand cu data de …………… se modifica elementul J – Salariul – pct.1 al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi:

1. Salariul de baza lunar brut: …… lei.

Art.2. Prezenta decizie se aplica salariatilor prevazuti in anexa 1, care  face parte integrata din prezenta decizie/ se aplica salariatului …………………………………….[4]

Art. 3 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la indeplinire de ……………………….[5].

Angajator

SC …………… SRL

Reprezentant legal[6],

…………………………………………….
[1] Avand in vedere ca decizia colectiva de majorare a salariului nu este un document tocmai recomandat,  intrucat nu respecta pe deplin confidentialitatea salariului si aici avem in vedere acel tabel in care sunt trecuti toti salariatii afectati de modificarea intervenita prin efectul legii, acest model de decizie poate fi folosit ca atare, ca decizie colectiva, iar salariatii a caror salariu se  modifica sa semneze de luare la cunostinta in tabelul anexat, sau sa se foloseasca acest model ca decizie de constatare prin care se aduce la cunostinta salariatilor,  individual, modificarea intervenita prin efectul legii, iar salariatii sa semneze pe decizie ca au luat la cunostinta. In aceasta situatie acel tabel anexat dispare.

[2]Angajatorii care au salariati platiti cu salariul minim pe economie au obligatia legala de a majora salariile atunci cand acestea se majoreaza prin Hotarare a Guvernului si de a raporta majorarea salariilor in registrul general de evidenta a salariatilor in baza unui document, act aditional,  decizie  de constatare prin care salariatii sunt  informati individual de modificarea intervenita prin efectul legii. In practica se foloseste si decizia colectiva. In functie de  decizia angajatorului se va pastra  una din variante (decizie colectiva sau decizie de constatare).

Potrivit art.4 alin.(3) din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, orice modificare a salariului de baza lunar brut, indemnizatiilor, sporurilor, precum si a altor adaosuri, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca se transmite in registru in termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificarii. Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti cand transmiterea in registru se face in termen de 20 de zile lucratoare de la data la care angajatorul a luat cunostinta de continutul acesteia.

[3] Incepand cu data de 1 ianuarie 2019 avem 3 salarii minime brute pe tara, iar de la 1 ianuarie 2020 potrivit prevederilor HG nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.1010 din 16 decembrie 2019, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art.164 alin.(1) din Codul muncii, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 13,327 leri/ora. Prin exceptie de la prevederile de mai sus, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se mentine la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora.

In aplicarea prevederilor art.164 alin.(1^2) din Codul muncii, incepand cu 1 ianuarie 2020, toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii se determina prin raportare la nivelul de 2230 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Iar potrivit prevederilor art.71 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018, prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Codul muncii, in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 17,928 lei/ora. Iar in perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2028, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tară garantat in plata va fi de minimum 3.000 lei lunar, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna. Aceste prevederi se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

[4] Se va trece numele salariatului afectat de modificare. Acesta este un model propus de noi. Se poate trece si ca prezenta decizie  se aplica salariatilor incadrati cu salariul minim pe economie, iar salariatul care ia la cunostinta sa-si treaca numele complet pe decizie si sa semneze.

[5] Se va specifica compartimentul/departamentul/serviciu care va aduce la indeplinire prevederile deciziei.

[6] Potrivit regulilor specifice angajatorului (de ex. Director General, Administrator etc).

(Visited 1,390 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 1 = four

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.