Concediul si indemnizatia de maternitate: cum se calculeaza in 2020

Potrivit prevederilor art.23 alin.(1) din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.

Vezi Model Regulament intern actualizat 2020

Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice (a se vedea art.24 alin.(1) si (2) din OUG nr.158/2005).

Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul FNUASS (Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate) iar cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 10 din OUG nr.158/2005 (a se vedea art.25 din OUG nr.158/2005).

Potrivit prevederilor art.10 din OUG nr.158/2005, baza de calcul a indemnizatiei de maternitate se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia asiguratorie pentru munca.

In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care se constituie baza de calcul a indemnizatiilor se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare, veniturile care se iau in considerare sunt:
a) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii, prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
b) salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b) si c) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de pensie de invaliditate sau au urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
c) indemnizatiile de care au beneficiat asiguratii, prevazute la art. 8 alin. (2) lit. d) ) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, de indemnizatie pentru cresterea copilului potrivit OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Important! Potrivit prevederilor art.7 din OUG nr.158/2005, stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediului si indemnizatiei de maternitate este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare. Iar la stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.

Pentru persoana asigurata care se afla in doua sau mai multe situatii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata conform OUG nr.158/2005, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator. Baza de calcul pentru fiecare indemnizatie o constituie numai venitul obtinut pe fiecare loc de realizare (a se vedea art.33 din OUG nr.158/2005).

Calculul indemnizatiei de maternitate se face astfel:

Indemnizatia de maternitate neta = cuantumul indemnizatiei de maternitate – CAS (contributia de asigurari sociale).

Cuantumul indemnizatiei de maternitate = media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei * 85% * numarul de zile lucratoare din concediul medical.

Media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei = baza de calcul a indemnizatiei / zile baza de calcul.

Explicatii:

Baza de calcul a indemnizatiei = suma veniturilor realizate in ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia asiguratorie pentru munca.

Zile baza de calcul = numarul total de zile lucratoare pentru care s-a achitat contributia in ultimele 6 luni anterioare lunii cu medical.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul.

Concediul de maternitate are caracterul unui concediu medical.

Concediul de maternitate nu se impoziteaza (art.62 lit.c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal), se suporta integral din FNUASS.

Contributia de asigurari sociale (CAS) = baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezinta castigul brut realizat din salarii si venituri asimilate salariilor, in tara si in alte state, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, care include si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator sau din FNUASS, potrivit legii, primite pe perioada in care persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, conform prevederilor legale (a se vedea art.139 alin.(1) lit.o) din Codul fiscal).

Indemnizatia de maternitate nu se cuprinde in baza de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). A se vedea art.154 alin.(1) lit.i) care prevede ca persoanele fizice care se afla in concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca, acordate in urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale, precum si cele care se afla in concedii medicale acordate potrivit OUG nr. 158/2005, pentru indemnizatiile aferente certificatelor medicale, sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Indemnizatia de maternitate nu intra in baza de calcul a contributiei asiguratorie pentru munca (CAM). Potrivit prevederilor art.220^5 din Codul fiscal, contributia asiguratorie pentru munca nu se datoreaza pentru prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

Lucrari din Libraria Contabun.ro actualizate 2020:

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizate la zi

(Visited 3,318 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× 9 = fifty four

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.