Inspectia Muncii: solutii pentru angajatori (programe individualizate de munca, munca la domiciliu, telemunca)

I. In contextual existentei, la locul de munca, a riscului de contaminare cu Coronavirus, angajatorii pot lua urmatoarele masuri:

1.Stabilirea unor programe individualizate de munca,cu acordul sau la solicitarea salariatului in cauza,in conformitate cu prevederile art.118 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea duratei maxime legale a timpului de munca.

2.Modificarea unilaterala a contractului individual de munca, pana la incetarea starii de urgenta prevazuta de Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, in conditiile stabilite prin art. 33 din Decret: “Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, autoritatile administrative autonome, regiile autonome, societatile si companiile nationale si societatile la care statul ori o unitate administrative teritoriala este actionar unic sau majoritar, societatile cu capital privat, introduc, acolo unde este posibil, pe perioada starii de urgenta, munca la domiciliu sau in regim de telemunca, prin act unilateral al angajatorului”.

*In cazul in care se opteaza pentru munca la domiciliu, decizia de modificare a contractului individual de munca va contine, in conformitate cu prevederile art. 109 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe langa prevederile generale si urmatoarele elemente:
•faptul ca salariatul lucreaza de la domiciliu;
•perioada pentru care se aplica aceasta masura;
•programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului si modalitatea concreta de realizare a controlului;
•obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate, precum si al produselor finite pe care le realizeaza.

In cazul in care se opteaza pentru munca in regim de telemunca, atunci cand indeplinirea atributiilor specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine salariatul, presupune folosirea tehnologiei informatiei si comunicatiilor, decizia de modificare a contractului individual de munca va contine, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, pe langa prevederile generale si urmatoarele elemente:
•precizarea expresacasalariatul lucreazain regim de telemunca;
•perioada si/sau zilele in care telesalariatul isi desfasoaraactivitatea la un loc de muncaorganizat de angajator;
•locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, convenite de parti;
•programul in cadrul caruia angajatorul este in drept saverifice activitatea telesalariatului si modalitatea concreta de realizare a controlului;
•modalitatea de evidentiere a orelor de munca prestate de telesalariat;
•responsabilitatile partilor convenite in functie de locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, inclusiv responsabilitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca;
•obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la locul desfasurarii activitatii de telemunca al materialelor pe care telesalariatul le utilizeaza in activitatea sa, dupa caz;
•obligatia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozitiile din reglementarile legale, din contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern, in materia protectiei datelor cu caracter personal, precum si obligatia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
•conditiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activitatii in regim de telemunca.

Angajatorul are posibilitatea modificarii contractului individual de munca,in sensul celor mentionate mai sus, care sa produca efecte si ulterior incetarii starii de urgenta, prin incheierea unui act aditionalla contract.II.

II. In contextul suspendarii cursurilor din toate unitatile si institutiile de invatamant, fapt care poate genera necesitatea ca unul dintre parinti sa ramana la domiciliu pentru supravegherea copilului minor, precizam urmatoarele:

*Legea nr. 19/2020 din 14.03.2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, prevede ca: “Se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu”.

Pentru a beneficia de zile libere pe perioada suspendarii cursurilor din unitatile si institutiile de invatamant, trebuie indeplinite,cumulativ,urmatoarele conditii:
•copiii au varsta de pana la 12 ani sau, in cazul celor cu dizabilitati, pana la 18 ani si sunt inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant;
•locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca;
•salariatul care va supraveghea copilul solicita angajatorului sau, in scris, acordarea de zile libere;
•cererea este insotita de declaratia pe proprie raspundere a celuilalt parinte, din care rezulta ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere pentru supravegherea copilului pe perioada suspendarii cursurilor din unitatile si institutiile de invatamant.

Angajatii din unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile sanitare si de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din transporturile pe caile ferate, din unitatile care asigura transportul in comun si salubritatea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa pot beneficia de zile libere pentru supravegherea copilului pe perioada suspendarii cursurilor scolare, doar cu acordul angajatorului.

Pentru fiecare zi libera, salariatul beneficiaza de o indemnizatie in cuantum de 75% din salariul corespunzator unei zile lucrate, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale.
Numarul de zile libere acordat in conditiile mentionate mai sus se stabileste de catre Guvern, prin hotarare.

III. Decizia suspendarii contractelor individuale de munca din initiativa angajatorului poate fi luata doar in conditiile prevazute de art. 52 si art. 53din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Suspendarea de drept a contractului individual de munca in temeiul art. 50 lit. f) din Codul muncii, pe motiv de forta majora,poate fi aplicata doar in situatia intervenirii unui eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, astfel cum este definit la art. 1351 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 -Codul civil, republicata si nu ca masura preventiva.

IV.Decizia concedierii individuale sau colective pentru motive care nu tin de persoana salariatilor poate fi luata de catre angajator doar in conditiile prevazute de art. 65 –77 din Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu aplicarea interdictiilorprevazute de art. 59 si art. 60 din acelasi act normativ.
Informatii utile pentru angajatori si lucratori, in scopul prevenirii aparitiei cazurilor de infectare cu virusul COVID 19 la toate locurile de munca
– In conditiile Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca si trebuie sa ia masurile necesare pentru:
a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea si instruirea lucratorilor;
d) acordarea echipamentului de protectie (masti, manusi de protectie etc.)

-Pentru orice activitate susceptibila sa prezinte un risc de expunere la coronavirus (COVID-19), angajatorul trebuie sa determine natura si nivelul de expunere, pentru a se putea stabili masurile ce trebuie luate, astfel:
-limitarea expunerii;
-elaborarea unui plan de masuri de urgenta, intocmitin baza recomandarilor medicului de medicina muncii cu care are contract;
-anuntarea imediata a Directiei de Sanatate Publica competenta teritorial

Contabun.ro a mai publicat si:
*Act aditional privind desfasurarea activitatii prin telemunca. Inregistram modificarea in Revisal?
*Act aditional de modificare a locului de munca la domiciliul salariatului. Inregistram modificarea in Revisal?
*Acte aditionale telemunca si munca la domiciliu: elemente obligatorii

Sursa: Inspectia Muncii

(Visited 885 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ one = 7

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.