Dispozitii specifice privind certificatele de concediu medical acordate in perioada starii de urgenta

Ordinul nr.633/470/2020 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul nr. 15/2018, publicat in Monitorul Oficial nr.321 din 16 aprilie 2020, cuprinde si o serie de dispozitii specifice privind certificatele de concediu medical acordate in perioada starii de urgenta instituite la nivel national in conditiile OUG nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta.

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

Astfel, Capitolul IV – Dispozitii specifice privind certificatele de concediu medical acordate in perioada starii de urgenta instituite la nivel national in conditiile OUG nr. 1/1999 din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005, modificate si completate recent prin Ordinul nr.633/2020, prevede urmatoarele:

Articolul 78^1 (1) Certificatele de concediu medical eliberate in perioada starii de urgenta instituite la nivel national in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot transmite de catre medicii curanti catre persoanele asigurate si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

(2) Pentru eliberarea certificatelor de concediu medical prevazute la alin. (1), adeverinta prevazuta la art. 34 alin. (1) se poate elibera si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

(3) Certificatele de concediu medical prevazute la alin. (1), acordate de medici, altii decât medicii de familie, se depun la platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazuti la art. 36 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fara viza medicului de familie.

(4) Certificatele de concediu medical prevazute la alin. (1) se pot transmite de catre persoanele beneficiare catre platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazuti la art. 36 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

(5) Documentul care atesta iesirea din starea de carantina institutionalizata a persoanei asigurate, necesar pentru eliberarea certificatelor de concediu medical, se poate solicita si se poate transmite de catre directiile de sanatate publica persoanelor aflate in aceasta situatie si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

(6) Pentru categoriile de persoane nominalizate la art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului sanatatii nr. 414/2020 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei, cu modificarile si completarile ulterioare, medicul de familie elibereaza certificatul de concediu medical pentru carantina cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3) din acelasi ordin.

(7) Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (4), certificatele de concediu medical se pot acorda si la o data ulterioara, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii perioadei starii de urgenta prevazuta la alin. (1), pentru urmatoarele situatii:
a) in caz de sarcina si lauzie (numai concediu medical pentru maternitate);
b) pentru perioada de internare in spital;
c) pentru imobilizare in sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de catre medicul ortoped/chirurg;
d) situatii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale peste 90 de zile;
e) in caz de carantina;
f) pentru risc maternal;
g) pentru ingrijirea copilului bolnav;
h) pentru asiguratii aflati in situatiile prevazute la art. 27;
i) pentru asiguratii cu afectiunile prevazute la art. 18 alin. (3);
j) alte situatii decât cele mentionate la lit. a)-i), ce necesita prelungirea concediului medical de catre medicii de specialitate, altii decât medicii de familie;
k) pentru consultatiile medicale la distanta acordate in perioada starii de urgenta, potrivit prevederilor legale, in cazurile care necesita concediu medical.

(8) Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depasesc 183 de zile, precum si cele acordate pentru risc maternal, in perioada starii de urgenta prevazute la alin. (1), se elibereaza si se platesc fara avizul medicului expert al asigurarilor sociale, respectiv fara avizul medicului de medicina muncii.

(9) Certificatele de concediu medical prevazute la alin. (1), care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanta potrivit alin. (4), constituie document justificativ de plata si se depun de catre persoanele prevazute la art. 2 alin. (4) la casele de asigurari de sanatate, in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentând indemnizatii platite angajatilor proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical.

(10) Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) si 2 (roz), se depun de catre persoana asigurata la platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazuti la art. 36 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 60 de zile calendaristice de la data eliberarii acestora.

(11) Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depasesc 183 de zile, cele acordate pentru risc maternal, precum si cele acordate de medici, altii decât medicii de familie, care au fost eliberate pâna la data instituirii starii de urgenta prevazute la alin. (1), se platesc fara avizul medicului expert al asigurarilor sociale, fara avizul medicului de medicina muncii, respectiv fara avizul medicului de familie.

(12) Prevederile alin. (4), (9) si (10) sunt aplicabile si certificatelor de concediu medical prevazute la alin. (11).

(13) La externarea din spital a pacientului cu COVID-19, medicul curant elibereaza certificatul de concediu medical atât pentru perioada internarii, cât si pentru durata externarii cu inscrierea codului de indemnizatie corespunzator.

(14) Pentru situatiile prevazute la alin. (13), in cazul in care la externarea din spital se impune continuarea ingrijirii pacientului, medicul curant stabileste perioada necesara ingrijirii si elibereaza un nou certificat de concediu medical pentru perioada acordata la externare.

(15) Pentru situatiile prevazute la alin. (14), daca dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital starea sanatatii pacientului nu permite reluarea activitatii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeasi afectiune cu cel mult 14 zile.

(16) Pe perioada starii de urgenta prevazute la alin. (1), daca, dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital, pentru alte situatii decât cele prevazute la alin. (15), starea sanatatii pacientului nu permite reluarea activitatii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeasi afectiune, cu incadrarea in duratele maxime prevazute de lege.

(17) Pe perioada starii de urgenta prevazute la alin. (1), documentele prevazute la art. 64 alin. (2), precum si certificatele de concediu medical aferente solicitarii se pot transmite catre casele de asigurari de sanatate si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

(18) Pe perioada starii de urgenta prevazute la alin. (1), documentele necesare preluarii in plata prevazute la art. 75 alin. (3) se pot transmite de catre persoanele interesate catre casele de asigurari de sanatate si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

(19) In cererile de recuperare a sumelor prevazute la art. 64 alin. (1) care se depun potrivit art. 64 alin. (2), de catre institutiile prevazute la art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2020* pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru reglementarea unor masuri de protectie sociala, nu se cuprind sumele reprezentând indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantina institutionalizata sau la o locatie declarata sau prin izolare, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu virusul SARS-CoV-2, de care a beneficiat personalul propriu, incepând cu veniturile aferente lunii martie 2020, si care au fost suportate integral de catre aceste institutii.

Ordinul nr.633/470/2020 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 poate fi conultat integral aici.

* Art.II din OUG nr.49/2020 prevede urmatoarele:

Articolul II – Prin derogare de la prevederile art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu veniturile aferente lunii martie 2020, institutiile si autoritatile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, suporta integral indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantina de care beneficiaza personalul propriu, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19.

(Visited 743 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× nine = 54

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.