Ordinul nr.389/2020: Model cerere (nou), declaratie reprezentant legal si lista salariati (actualizate) pentru decontarea indemnizatiei platite salariatilor pentru zilele libere acordate in baza Legii nr.19/2020

Ordinul presedintelui ANOFM nr.389/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) din HG nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, a fost publicat in Monitotul Oficial nr.351 din 30 aprilie 2020.

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

Ordinul presedintelui ANOFM nr.389/2020 prevede urmatoarele:

Avand in vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant,in temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca emite urmatorul ordin:

Articolul I – Anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 31 martie 2020, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul II – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare incepand cu data publicarii.

Bucuresti, 27 aprilie 2020.
Nr. 389.

ANEXA
(Anexa la Ordinul nr. 346/2020)

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………, legitimat/legitimata cu CI/BI seria …. nr. ………., eliberata/eliberat de ………………… la data de …………………, CNP …………………………….., in calitate de reprezentant legal al angajatorului ………………………………………, avand CUI …………………………….., cu sediul social in localitatea …………………………….., str. ………………………….. nr. ….., judetul …………………../municipiul ………………………….., sectorul ……….., telefon ……………………, fax …………………., e-mail …………………………, cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada, atasata cererii anexate prezentei, contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare.

Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar ……………………………..
Semnatura ……………………………..
Data ……………………………..

 

Anexala Declaratia pe propria raspundere

CERERE

Angajator …………………………………….
CUI/CIF …………………………………….
Cont bancar nr. …………………………………….
Telefon …………………………………….
E-mail …………………………………….

Catre Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Judeteana ………………………./Municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………., in calitate de reprezentant legal al angajatorului ……………………………………., cu sediul social in localitatea ……………………………………., str. ……………………………………. nr. ………, judetul ………………/municipiul …………………, sectorul ………, in temeiul art. 3 alin. (4) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare, va solicit decontarea sumei totale de ………… lei, reprezentand indemnizatiile nete incasate efectiv de un numar de ……….. angajati pentru fiecare zi libera acordata in conditiile art. 1 din aceeasi lege.

Atasez prezentei:
a) lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada;
b) copii de pe statele de plata din care reiese acordarea indemnizatiei;
c) dovada platii contributiilor si impozitelor aferente lunii in care s-a platit indemnizatia.

Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar …………………………….
Semnatura ……………………………
Data ……………………………

 

Anexala Cerere
Lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada

 

Vezi si aici si Procedura decontare indemnizatii platite salariatilor pentru zilele libere acordate in baza Legii nr.19/2020.

(Visited 1,335 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


eight + = 17

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.