OUG nr.70/2020: masuri privind somajul tehnic, zilele libere pentru ingrijirea copiilor, concediile medicale, programul de lucru al salariatilor

OUG nr.70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr.1/2011, precum si a altor acte normative, a fost publicata in Monitotul Oficial nr.394 din 14 mai 2020.

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

OUG nr.70/2020 reglementeaza o serie de masuri aplicabile incepand cu data de 15 mai 2020 si preleungeste o serie de termene, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului. Printre reglementarile OUG nr.70/2020 amintim cateva masuri importante pentru angajatori.

Indemnizatie somaj tehnic – OUG nr.30/2020

Acordarea indemnizatiilor prevazute de art. XI si art. XV din OUG nr. 30/2020 se prelungeste si pentru perioada cuprinsa intre incetarea starii de urgenta si 31 mai 2020, cu posibilitatea continuarii dupa aceasta data doar in domeniile in care se vor mentine restrictiile.

Indemnizatiile acordate pentru somajul tehnic nu sunt supuse executarii silite prin poprire pe durata acordarii lor, indiferent de bugetul din care se suporta.

Zile libere pentru ingrijirea copiilor – Legea 19/2020

Pentru anul 2020, numarul de zile libere platite pentru unul dintre parinti se stabileste pana la incheierea cursurilor anului scolar 2019-2020, in conditiile legii, cu aplicarea prevederilor art. 3 din HG nr. 217/2020.

– Pe perioada prevazuta mai sus, prevederile Legii nr. 19/2020 nu se aplica angajatilor sistemului national de aparare, angajatilor din penitenciare, personalului din unitatile sanitare publice, personalului din serviciile sociale rezidentiale si altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, dupa caz. Pana la incheierea cursurilor anului scolar 2019-2020, in conditiile legii, acesti angajati beneficiaza de majorarea salariala in conditiile si cuantumul prevazute de art. 3^1 din Legea nr. 19/2020. Pana la incheierea cursurilor anului scolar 2019-2020, in conditiile legii, aceste persoane beneficiaza de o majorare salariala in cuantumul prevazut de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, corespunzator numarului de zile lucratoare. Majorarea se acorda, in situatia in care celalalt parinte nu beneficiaza de zilele libere pentru ingrijirea copilului sau de aceasta majorare.

Obligatia angajatorilor de a stabili programe individualizate de munca

– Prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Codul muncii, angajatorii din sistemul privat, autoritatile si institutiile publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si regiile autonome, societatile nationale, companiile nationale si societatile la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, cu un numar mai mare de 50 de salariati au obligatia de a stabili programe individualizate de munca, fara acordul salariatului, astfel incat intre salariati sa se asigure existenta unui interval de o ora la inceperea si la terminarea programului de munca, intr-un interval de trei ore.

– Programul de munca individualizat si modul de repartizare a acestuia pe zile se stabilesc in actul aditional la contractul individual de munca sau in actul administrativ emis de conducatorul institutiei sau autoritatii publice, dupa caz.

Concediu medical (eliberare certificate de concediu medical si decontarea indemnizatiilor de catre angajatori) – OUG nr.158/2005

– Persoanelor asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, carora li se interzice continuarea activitatii si pentru care a fost instituita masura de carantina ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, beneficiaza de concedii si indemnizatii pentru carantina, indiferent de locul in care aceasta se instituie, pentru o perioada si pe baza documentelor prevazute prin ordin al ministrului sanatatii, in functie de evolutia situatiei epidemiologice.

-Pentru persoanele aflate in situatiile prevazute mai sus, certificatele de concediu medical se elibereaza de catre medicii de familie dupa ultima zi a perioadei de carantina, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii perioadei de carantina.

– Certificatele de concediu medical eliberate se pot transmite de catre medicii curanti catre persoanele asigurate, respectiv de catre persoana asigurata catre angajatori/case de asigurari de sanatate si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Documentele care se depun pentru restituirea de catre casele de asigurari de sanatate a sumelor care se suporta din bugetul Fondului, in conditiile legii, pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, precum si documentele necesare preluarii in plata a concediilor medicale si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate, potrivit OUG nr. 158/2005, se pot transmite si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

– Prin normele de aplicare ale OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, se stabilesc reglementari specifice privind modalitatea de acordare a concediilor si indemnizatiilor privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate pentru perioada ulterioara incetarii starii de urgenta, in functie de evolutia situatiei epidemiologice la nivel national, in scopul limitarii raspândirii infectiei cu noul coronavirus.

Somaj – Legea nr.76/2002

Perioada de suspendare a raporturilor de munca in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, pe perioada starii de urgenta si a starii de alerta instituite potrivit legii, se ia in calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii pentru indemnizatia de somaj.

– Perioada starii de urgenta si perioada starii de alerta in care contractele individuale de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, pentru care angajatorii nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca conform prevederilor art. 220^5 din Codul fiscal, constituie stagiu asimilat in sistemul asigurarilor pentru somaj.

– Pentru stabilirea si calculul indemnizatiei de somaj prevazute de Legea nr. 76/2002, se utilizeaza indemnizatia prevazuta la art. XI alin. (1) OUG nr.30/2020.

Concediu crestere copil si stimulentul de insertie – OUG nr.111/2010

– Pentru persoanele care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se afla in concediu si plata indemnizatiei pentru cresterea copiilor prevazuta de art. 2 si a indemnizatiei pentru ingrijirea copilului cu handicap prevazute de art. 31 din OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, sau in concediu si plata indemnizatiei de acomodare pentru copiii incredintati in vederea adoptiei, prevazuta de art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, inclusiv in prelungirea prevazuta de OUG nr. 32/2020 si OUG nr. 59/2020, se prelungeste acordarea drepturilor pâna la data de 31 mai 2020.

– Pentru persoanele care la data la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se afla in concediu si plata indemnizatiei pentru cresterea copiilor prevazuta de art. 2 OUG nr. 111/2010, inclusiv in baza OUG nr. 32/2020, prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (2) din OUG nr. 111/2010, acordarea stimulentului de insertie se face de la data depunerii cererii, daca acestea realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, pâna la implinirea de catre copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, in cazul copilului cu handicap.

– Pentru persoanele care la data la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se afla in concediu si plata indemnizatiei pentru cresterea copiilor prevazuta de art. 2 OUG nr. 111/2010,
inclusiv in baza OUG nr. 32/2020, prevederile art. 11 din OUG nr.111/2010,
nu se aplica in cazul in care intre data de 31 mai 2020 si data la care copilului implineste 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu dizabilitate sunt mai putin de 3 luni. In aceasta situatie se aplica prevederile alin. (2).

Contractele colective de munca

– Valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective se mentine pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea starii de urgenta.

OUG nr.70/2020 poate fi consultata aici.

(Visited 3,246 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× one = 9

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.