HG nr.394/2020: declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata starii de alerta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

HG nr.394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a fost publicata in Monitorul Oficial nr.410 din 18 mai 2020.

HG nr.394/2020 prevede ca incepand cu data de 18 mai 2020 se instituie starea de alerta pe intreg teritoriul tarii pe o durata de 30 de zile.

La data intrarii in vigoare a HG nr.394/2020 inceteaza aplicabilitatea Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr.24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control al infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2.

Amintim ca Hotararea nr.24/2020 prevedea instituirea starii de alerta incepand cu data de 15 mai 2020, pentru o perioada de 30 de zile.

Important! Actele emise in temeiul Hotararii nr.24/2020 raman aplicabile, in masura in care nu contravin prevederilor HG nr.394/2020, in ceea ce priveste masurile propuse, pana la adoptarea actelor in temeiul Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

 

HG nr.394/2020 prevede urmatoarele:

Tinand cont de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei, aprobata cu completari prin Legea nr. 20/2020, cu completarile ulterioare, precum si de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative,

luand in considerare prevederile art. 16 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, avand in vedere ca „Analiza factorilor de risc privind managementul situatiei de urgenta generata de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul Romaniei la data de 14.05.2020“, document realizat la nivelul Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei, in cuprinsul caruia se prezinta analiza factorilor de risc prevazuti la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, indica necesitatea unui raspuns amplificat la situatia de urgenta determinata de raspandirea noului coronavirus,

tinand seama de masurile adoptate prin Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 25 din 18 mai 2020 privind propunerea unor masuri necesar a fi aplicate pe durata pe durata starii de alerta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3, art. 4, art. 6 si art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articolul 1 – (1) Incepand cu data de 18 mai 2020 se instituie starea de alerta pe intreg teritoriul tarii pe o durata de 30 de zile.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari inceteaza aplicabilitatea Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control al infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2.

(3) Actele emise in temeiul Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 24/2020 raman aplicabile, in masura in care nu contravin prevederilor prezentei hotarari, in ceea ce priveste masurile propuse, pana la adoptarea actelor in temeiul Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Articolul 2 – Masurile de prevenire si control al infectiilor, conditiile concrete de aplicare si destinatarii acestor masuri, precum si institutiile si autoritatile publice care pun in aplicare sau urmaresc respectarea aplicarii masurilor pe durata starii de alerta sunt prevazute in:

a) anexa nr. 1 – „Masuri pentru cresterea capacitatii de raspuns“;

b) anexa nr. 2 – „Masuri pentru asigurarea rezilientei comunitatilor“;

c) anexa nr. 3 – „Masuri pentru diminuarea impactului tipului de risc“.

Articolul 3 – In aplicarea dispozitiilor art. 7^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei, aprobata cu completari prin Legea nr. 20/2020, cu completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, prin ordin al comandantului actiunii, masurile necesare prevenirii si combaterii infectiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, in cadrul actiunilor de raspuns la nivel national.

Articolul 4 – Regimul contraventional aplicabil pentru nerespectarea masurilor prevazute in anexele nr. 1-3 este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020.

Articolul 5 – Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemneaza:
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
Ministrul sanatatii,
Nelu Tataru
Ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei,
Ion Stefan
Ministrul educatiei si cercetarii,
Cristina Monica Anisie
p. Ministrul afacerilor externe,
Cornel Feruta,
secretar de stat
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Tudor Polak,
secretar de stat
Ministrul economiei, energiei si mediului de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu
Ministrul tineretului si sportului,
Marian Ionut Stroe
Ministrul culturii,
Bogdan Gheorghiu
Ministrul transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor,
Lucian Nicolae Bode
Ministrul mediului, apelor si padurilor,
Costel Alexe
Secretariatul de Stat pentru Culte,
Victor Opaschi,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Vasile-Florin Citu
p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Florian-Emil Dumitru,
secretar de stat

Bucuresti, 18 mai 2020.
Nr. 394.

Anexa nr. 1 – MASURI pentru cresterea capacitatii de raspuns

Anexa nr. 2 – MASURI prpentru asigurarea rezilientei comunitatilor

Anexa nr. 3 – MASURI pentru diminuarea impactului tipului de risc

 

HG nr.394/2020 poate fi consultata integral aici.

(Visited 1,827 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× six = 30

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.